Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Czasowe aspekty wyszukiwania informacji: zachowania i strategie informacyjne

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Badania użytkowników

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Czasowe aspekty wyszukiwania informacji: zachowania i strategie informacyjne została wyłączona

Duża część kwerend w Internecie dotyczy informacji związanej z określonym zakresem czasowym, odnoszącym się zarówno do przeszłości (np. określonych wydarzeń), jak i przyszłości (planowanych wydarzeń, przewidywanych trendów, możliwych scenariuszy, spekulacji czy prognoz), przy czym z badań wynika, że przeciętny użytkownik ma problemy z selekcją w morzu danych treści wybiegających poza teraźniejszość. Wiedza specjalistów na temat związanych z czasem zachowań informacyjnych internautów jest nadal ograniczona, aby więc uzupełnić tę lukę i ułatwić opracowanie metod i rozwiązań ułatwiających czasowe wyszukiwania informacji, autorzy zebrali i omówili dostępną literaturę przedmiotu, przeprowadzili również badanie analizujące strategie wyszukiwawcze w warunkach laboratoryjnych.

W eksperymencie wzięło udział 30 studentów różnych kierunków (15 kobiet, 15 mężczyzn; średnia wieku 21,5 lat), których poproszono o wypełnienie wstępnego kwestionariusza dotyczącego taktyk stosowanych przy wyszukiwaniu czasowym oraz – o znalezienie w sieci, w ciągu 10 minut (w ramach 6 odrębnych sesji), jak największej liczby dokumentów na zadane tematy, z wyznaczonych przedziałów chronologicznych. Badacze przeanalizowali następnie zapisy procesów i dane z rejestrów zdarzeń po stronie klienta, zbierali także, przy pomocy ankiet dystrybuowanych po zakończeniu każdego zadania oraz na koniec eksperymentu, informacje o stosowanych praktykach i opinie studentów na temat zleconych zadań, i trudności napotkanych w trakcie ich realizacji. Testy prowadzono w Tokio w lutym i marcu 2014 r.

Ustalono na ich podstawie m.in., że użytkownicy intuicyjnie dodają to tematycznych słów kluczowych wyrażenia czasowe takie jak „historia”, „obecnie”, czy „przyszłość”, wyszukiwania takie dają jednak pomieszane wyniki, a sukces sposobu formułowania kwerend zależy w dużej mierze od tematu. Popularnym punktem rozpoczynania poszukiwania danych z przeszłości jest odnajdywanie odpowiedniej strony z Wikipedii lub podobnego serwisu, wyszukiwanie informacji dotyczących tego okresu było przy tym dla badanych najtrudniejszym zadaniem; formułowali wtedy również najwięcej zapytań, wykorzystując różne terminy. Okazało się również, że typy plików lokalizowanych dokumentów były w tym wypadku inne niż w innych przedziałach czasu. Problemy, choć w mniejszym stopniu, sprawiały także zadania odnoszące się do przeszłych zdarzeń, a kluczową taktyką stosowaną w tym wypadku było szukanie dziedzinowych ekspertów. Wywnioskowano w związku z tym, że interfejsy wyszukiwarek powinny być w stanie wykrywać powiązane z czasem potrzeby informacyjne i wyświetlać odpowiednie czasowe opcje, a użytkownicy – mieć możliwość filtrowania wyników wg dat. Stwierdzono również, że obecne serwisy wyszukiwawcze są dobrze przystosowane do realizacji zapytań dotyczących niedawnych wydarzeń, należy je natomiast dopracować w odniesieniu do kwerend dotyczących przeszłości i przyszłości. W podsumowaniu przedyskutowano w jaki sposób można wykorzystać dokonane ustalenia i ich implikacje przy projektowaniu czasowych systemów informacyjno-wyszukiwawczych w przyszłości.

Komentarze wyłączone.