Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Jak zachęcać dzieci do nauki i czytania? Sprawdzanie przydatności mobilnych technologii

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników, Umiejętności informacyjne

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Jak zachęcać dzieci do nauki i czytania? Sprawdzanie przydatności mobilnych technologii została wyłączona

Ze względu na rosnącą popularność i potencjalnie niższe, w porównaniu z tradycyjnymi publikacjami koszty ebooków, przenośne czytniki treści elektronicznych, takie jak Ipad, czy Kindle, cieszą się zainteresowaniem coraz większej liczby placówek edukacyjnych i traktowane są jako użyteczne narzędzie mające motywować dzieci i młodzież do nauki i czytania. Mimo że zalety uczenia się przy pomocy mobilnych urządzeń wydają się jasne, jak dotąd stosunkowo niewiele badań poświęcono zgłębianiu czynników mających wpływ na akceptację tabletów przez uczniów szkół podstawowych, trudno też jednoznacznie ustalić, czy korzystanie z nich wpływa pozytywnie na poziom rozumienia czytanego tekstu w tej grupie wiekowej. Omówione w artykule badanie miało pomóc rozstrzygnąć te kwestie i ustalić zmienne determinujące przyjęcie czytników w kontekstach edukacyjnych (por. BABIN [1], [2], [3]).

Jako podstawy teoretyczne wykorzystano w nim teorie własnej skuteczności (ang. self-efficacy – SE) oraz adekwatności zadań i technologii (ang. Task Technology Fit – TTF) D. Goodhue’a i R. Thompsona – konstrukty stosowane do rozbudowy modelu akceptacji technologii (TAM), sprawdzając ich wpływ na przekonania i intencje użytkowników dotyczące używania podręcznych czytników jako metody nauki i dostępu do lektur i materiałów lekcyjnych. W próbie badawczej znalazło się 60 uczniów dwóch 3. klas jednej ze szkół podstawowych na Tajwanie (każda klasa liczyła 30 osób). Jako materiał testowy posłużyła badaczom chińska książka dla dzieci o prostej fabule i narracji (angielski tytuł – Missing Grandmother). Przed udziałem eksperymencie uczestnicy musieli przystąpić do testu rozumienia tekstu czytanego (RTC). Następnie, jednej klasie przedstawiono drukowaną wersję książki i poproszono dzieci o czytanie jej przez 20 minut, drugiej – wersję elektroniczną na czytnikach wyposażonych w 8-calowy (niedotykowy) ekran LCD i głośniki, poświęcając pierwsze 15 min. na naukę obsługi funkcji tych urządzeń, a kolejne 20 – na lekturę. Obie grupy wypełniły następnie przygotowany przez ekspertów test RTC z zestawem 10 pytań wielokrotnego wyboru, a grupa 2. – również kwestionariusz mający ocenić nastawienie uczniów wobec czytników (11 pytań ocenianych w 5-punktowej skali Likerta). Model badawczy i przyjęte hipotezy analizowano przy pomocy regresji metodą cząstkowych najmniejszych kwadratów i modelowania równań strukturalnych (PLS-SEM); przy weryfikacji przyjętych hipotez wykorzystano pakiet statystyczny SPSS 17.0 dla Windows do przeprowadzenia testu t-Studenta i analizy wariancji (z przedziałem ufności na poziomie 95%).

W badaniu udało się potwierdzić trafność użytych instrumentów badawczych. Ustalono także, że przy korzystaniu z przenośnych urządzeń, TTF i SE mają największy wpływ na chęć uczenia się przy pomocy czytników e-książek, a poczucie własnej skuteczności jest kluczowym czynnikiem warunkującym postrzeganą użyteczność i łatwość użytkowania mobilnych technologii oraz ich zgodności z celem używania. Ustalono także, na podstawie wyników w grupie korzystającej z ebooków, że posługiwanie się przez uczniów książkami w wersji cyfrowej (być może ze względu na ich interaktywne funkcje oraz wzmocnienie przekazu przez dźwięk i animację) może zwiększyć poziom rozumienia tekstu czytanego; nie zaobserwowano przy tym żadnych różnic związanych z płcią uczestników. Zarekomendowano w związku z tym, by nauczyciele szkół podstawowych zwiększali kompetencje techniczne uczniów, a tym samym ich poczucie własnej skuteczności, by zachęcić ich do uczenia się przy pomocy czytników.

Komentarze wyłączone.