Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Użytkownicy bibliotek publicznych w Czechach

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Badania użytkowników

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Użytkownicy bibliotek publicznych w Czechach została wyłączona

W artykule omówiono część badania nad czytelnictwem osób dorosłych w Czechach z 2010 r., dotyczącego korzystania z bibliotek publicznych. Przedstawiono jego wyniki w tym zakresie oraz, w celach porównawczych, przywołano niektóre dane uzyskane w sondażu z 1996 r. dotyczącym użytkowników bibliotek w Czechach.

Między innymi analizowano: 1) ogólne wykorzystanie bibliotek publicznych w okresie od czerwca 2009 do czerwca 2010. Biblioteki odwiedziło wówczas 38% respondentów, w tym prawie co druga kobieta (47%) i co czwarty mężczyzna (28%). W porównaniu z rokiem 1996 (28% odwiedzających) widoczny jest wzrost zainteresowania bibliotekami. Zwiększyła się też jednak i liczba osób nieodwiedzających tych placówek (22%  badanych w 1996 r.; 34% — w 2010 r.), zwłaszcza wśród mężczyzn (z 26% na 45%); 2) profil użytkowników bibliotek i osób niekorzystających z ich usług. Najchętniej odwiedzają je osoby do 24 roku życia (59%) i emeryci (40%), z wyższym wykształceniem (50% badanych); najczęściej omijają je osoby w wieku 25 do 34 lat (43%) i w wieku 45-54 lat (37%). Nigdy nie korzystała z biblioteki publicznej co 2 osoba z wykształceniem podstawowym, ale też i co piąta z wyższym; 3) ocenę zbiorów i usług bibliotek. Połowa badanych (48%) nie potrafiła ocenić usług bibliotek, wśród pozostałych znaczna część deklarowała zadowolenie (41%); 4) sposób korzystania z biblioteki. 96% użytkowników interesuje wypożyczanie książek, połowę – czasopism, 16% – filmów, 35% – korzystanie z czytelni, 20% – z informacji i porad, 15% – z elektronicznych baz danych. Pytani o pożądane usługi dodatkowe bibliotek respondenci wymieniali informacje o nowościach, drukowanie i udostępnianie materiałów o regionie, porady w zakresie kultury i nauki, dostęp do usług bibliotek przez sieć, usługi kawiarniane: 5) przyczyny rezygnacji z usług bibliotek (główne: brak czasu, pożyczanie książek od znajomych, niedogodne warunki korzystania z biblioteki) oraz powody unikania bibliotek w ogóle (brak zainteresowania ich ofertą i umiejętności poruszania się w bibliotece). Połowa byłych czytelników i 83% tych, którzy nigdy nie korzystali z biblioteki nie przewiduje, że w przyszłości może korzystać z bibliotek publicznych, ale pozostałych zachęciłaby ciekawa oferta dokumentów i usług, dłuższe terminy wypożyczeń oraz dalszy wzrost cen dokumentów.

Komentarze wyłączone.