Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Znaczenie współoperatywności: przypadek Digital Public Library of America

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Znaczenie współoperatywności: przypadek Digital Public Library of America została wyłączona

Digital Public Library of America – DPLA (zob. babin.bn.org.pl/?p=1948), to pierwsza ponadinstytucjonalna, narodowa biblioteka cyfrowa w Stanach Zjednoczonych, udostępniająca rekordy obiektów cyfrowych i pełnotekstowe wersje dokumentów ze zdigitalizowanych kolekcji amerykańskich bibliotek i instytucji kultury, wzorowana na inicjatywach takich jak Europeana (zob. babin.bn.org.pl/?p=2954) i serwis Trove (zob. babin.bn.org.pl/?p=251) Biblioteki Narodowej Australii. Od 2013 r. platforma ta oferuje jeden wspólny interfejs, umożliwiający jednoczesne przeszukiwanie cyfrowych zbiorów dziedzictwa kulturowego pochodzących z różnych źródeł. Aby zapewnić efektywne funkcjonowanie tego systemu oraz stworzonych dla niego interfejsów programistycznych aplikacji – API, niezbędne jest zachowanie określonego stopnia spójności pozyskiwanych metadanych i nakłonienie przekazujących je instytucji do spełniania ustalonych wymogów. W artykule omówiono mechanizmy mające pomóc w osiągnięciu tego celu oraz wypracowane w ramach DPLA rozwiązania, mające gwarantować współoperatywność agregowanych danych i możliwość ich adaptacji do przyszłych zmian architektury sieci www.

Współoperatywność, definiowaną jako zdolność wielu systemów o różnych platformach sprzętowych i programistycznych, strukturach danych i interfejsach do wymiany danych przy minimalnych stratach treści i funkcjonalności, oraz wspierające ja standardy należy brać pod uwagę już na poziomie partycypujących w projekcie instytucji. Autorzy przybliżyli w tekście strukturę i mechanizmy działania DPLA oraz procedury przygotowywania metadanych do włączenia do tego systemu i ich ekspozycji dla API. Szczególną uwagę poświęcono charakterystyce MAP (metadata aplication profile) – wykorzystywanemu w DPLA profilowi aplikacji metadanych, pełniącemu funkcję lingua franca dla uczestników projektu. MAP, oparty na modelu danych EDM projektu Europeana, jest podstawą określającą sposób strukturyzacji i walidacji metadanych w DPLA oraz sposób ich przechowywania, szeregowania i udostępniania przez API. Profil ten pozwala nie tylko na opis treści, lecz również na pokazanie relacji między jednostkami i różnymi elementami w rekordzie, oraz przechowywanie identyfikatorów URI, zapewniając możliwości prezentacji danych w postaci Linked Open Data. Jego ostatnia wersja umożliwia przechowywanie identyfikatorów URI ze źródeł Linked Open Data, a tym samym – włączenie w przyszłości DPLA do istniejących zasobów Sieci Semantycznej. Dalszy rozwój tego systemu zakłada wzbogacenie otrzymywanych rekordów o URI dla nazw geograficznych i dodanie słowników Linked Data. Korzyści i wyzwania związane z publikacją treści w DPLA i podejmowaniem działań na rzecz normalizacji przekazywanych danych oraz kompatybilności infrastruktury technicznej zilustrowano na przykładzie zrzeszenia bibliotek i instytucji stanu Missouri, które zdecydowały się na dołączenie do projektu i prezentacje swoich zasobów szerszemu odbiorcy.

Komentarze wyłączone.