Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Modelowy standard ogólnodostępnej biblioteki publicznej jako element polityki regionalnej

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Modelowy standard ogólnodostępnej biblioteki publicznej jako element polityki regionalnej została wyłączona

Opracowany przez rosyjskie ministerstwo kultury Modelowy Standard Ogólnodostępnej Biblioteki (MSOB) traktuje bibliotekę jako wielofunkcyjną instytucję społeczno-kulturalną, a w epoce restrykcji finansowych stanowi narzędzie nacisku na władze lokalne w staraniach o fundusze. W artykule omówiono działania zgodne z MSOB, podjęte w ramach Wspólnej Sieci Ogólnodostępnych Bibliotek Petersburga – KSOB (Korporativnaâ Set’ Obščedostupnyh Bibliotek).

Model wyróżnia ich kilka kierunków, w tym: 1) obsługę biblioteczno-informacyjną. W placówkach KSOB zarejestrowano ponad milion czytelników, a 50 tys. osób korzysta również z usług zdalnych. Biblioteki oferują dostęp do ponad 15 mln dokumentów na różnych nośnikach oraz licznych krajowych baz pełnotekstowych. Każda placówka prowadzi swoja stronę www umożliwiającą m.in. dostęp do katalogu centralnego i przedłużenie terminu wypożyczenia; 2) działalność kulturalno-oświatową. Biblioteki KSOB proponują udział w około 200 wydarzeniach kulturalnych dziennie, głównie spotkaniach z ciekawymi ludźmi i wystawach sztuki, organizowane są też liczne warsztaty twórcze, szkolenia i kursy komputerowe oraz akcje typu: doroczny Festiwal czytelnictwa, Noc w bibliotece, Otwarta biblioteka, Konkurs na najlepsza bibliotekę w mieście itp. W partnerstwie z administracją Petersburga udostępniana jest informacja prawna i urzędowa, np. dotycząca podatków; 3) zachowanie dziedzictwa kultury. W KSOB realizowany jest wspólny projekt Biblioteka Elektroniczna, zakładający digitalizację znajdujących się w bibliotekach cymeliów (unikalne zapisy nutowe, Petersburgiana, dokumenty z okresu blokady itp.).

Od 2014 roku, zgodnie z modelem MSOB, opracowywana jest nowa koncepcja rozwoju bibliotekarstwa Petersburga: „SMART- biblioteka dla SMART-miasta: Petersburska strategia rozwoju bibliotek 2020”. Jej główne cele to: stworzenie warunków dla kształtowania intelektualnego potencjału miasta, rozwój najnowszych technologii, wsparcie innowacyjności w regionie. Dla ich osiągnięcia określono następujące trendy rozwoju petersburskich bibliotek: a) biblioteka jako czynnik wpływający na poprawę jakości życia obywateli (projektowanie wnętrz z myślą o użytkownikach, rozwój systemu usług świadczonych poza budynkiem biblioteki); b) biblioteka w cyfrowym systemie komunikacji: SMART-technologia dla SMART-użytkowników (systematyczna nowelizacja oprogramowania komputerowego, upowszechnienie usług dostarczania dokumentów w formie cyfrowej, rozwój biblioteki elektronicznej); c) biblioteka jako platforma komunikacji społecznej i centrum inicjatyw (opracowanie programów adaptacji imigrantów i socjalizacji grup pozostających na marginesie społecznym oraz aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych); d) biblioteka jako ośrodek ustawicznego kształcenia i zdobywania nowych kwalifikacji (tworzenie środków informacji dziedzinowej, zapewnienie obywatelom możliwości wszechstronnego rozwoju, aktywizacja form nauczania zdalnego); e) biblioteka jako ośrodek promowania czytelnictwa (m.in. tworzenie samoobsługowych punktów bibliotecznych na stacjach metra, w kawiarniach, hotelach itp.); f) kształtowanie obrazu biblioteki jako istotnej składowej miejskiego systemu kultury i informacji zgodnie z dewizą „mądra biblioteka mądrego miasta”, nazywanie bibliotek na cześć znakomitych petersburskich działaczy kultury. Artykuł podsumowano stwierdzeniem, że biblioteki chętnie zrealizują wszystkie zadania jakie przewiduje przyjęcie modelu MSOB, ale bez finansowego wsparcia władz lokalnych nie będzie to możliwe.

Komentarze wyłączone.