Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Ruch wydawniczy na Słowacji – statystyka wydawnicza publikacji nieperiodycznych za rok 2015

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Źródła informacji, Księgarstwo, Wydawcy

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Ruch wydawniczy na Słowacji – statystyka wydawnicza publikacji nieperiodycznych za rok 2015 została wyłączona

W artykule zaprezentowano dane statystyczne dotyczące publikacji druków zwartych (książek i broszur) na Słowacji w 2015 r. Do sporządzania statystyki z zakresu wydarzeń kulturalnych oraz ruchu wydawniczego na Słowacji ustawowo zobowiązane jest ministerstwo kultury. Dane o wydawcach zbierane są również przez agendę ISBN przy Słowackiej Bibliotece Narodowej. Niniejszy roczny wykaz danych dotyczących publikacji wydawnictw nieperiodycznych tworzony był w systemie elektronicznym ministerstwa kultury.

Dane za rok 2015 powinny być przesłane przez wydawców w terminie między 15 marca a 30 czerwca 2016 r. Prośbę w formie e-mail wysłano do 1733 wydawców zarejestrowanych w systemie (w 2014 roku ich liczba wynosiła 1635). W 2015 roku aktywnie działało 1393 wydawnictw; działalność przerwało 246 wydawców, 21 zrezygnowało z działalności wydawniczej. Zestawienie za lata 2004-2015 wskazuje na stały wzrost liczby wydawców książek działających na Słowacji – od 820 w 2004 r. do 1733 w 2015 r. W 2015 roku na Słowacji opublikowano 11448 tytułów, w tym 9078 książek i 2370 broszur. Po raz pierwszy wydano 7725 tytułów, o 98 mniej niż w roku 2014. Najwięcej ukazało się beletrystyki (2614 tyt.) Wśród tematyki pozycji niebeletrystycznych przeważały szkolnictwo, pedagogika i rekreacja (1064 tyt.), technika i rzemiosło (727 tyt.), historia (643), religia i teologia (608). Jeżeli uwzględnić rodzaj dokumentów – wyróżniono podręczniki i skrypty akademickie (1764 tyt.), książki dla dzieci (794 tyt.), podręczniki szkolne (526 tyt.), dokumenty urzędowe (451 tyt.). Ukazało się też 1945 tytułów książek elektronicznych i 1077 – książek mówionych. Przeważały tytuły w języku słowackim, ale też sporo wydawano w językach mniejszości etnicznych – węgierskim (297 tyt.), czeskim (112 tyt.), niemieckim (82 tyt.); 20 tytułów wydano w języku polskim. Ukazało się też sporo przekładów, głównie z języka angielskiego (1375 tyt.) ale też z czeskiego (252 tyt.), węgierskiego (242 tyt.), niemieckiego (170 tyt.). Z francuskiego przetłumaczono 95 tytułów, z rosyjskiego – 85, z polskiego – 52 pozycje. Wśród wydawców prym wiedzie Słowacka Biblioteka dla Niewidomych (1047 tyt.), a następnie – IKAR w Bratysławie (618 tyt.), dalsze miejsca zajmują wydawnictwa akademickie oraz SLOVART (209 tyt.) Większość rynku przejęło 20 wydawców. Statystyka może zawierać pewien margines błędów ze względu na nieaktualne adresy e-mail wydawców oraz niedotrzymanie przez nich terminów nadsyłania danych.

Komentarze wyłączone.