Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Wyszukiwanie informacji według kryterium czasu publikacji: przeszłość, stan bieżący i przyszłe perspektywy

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Wyszukiwanie informacji według kryterium czasu publikacji: przeszłość, stan bieżący i przyszłe perspektywy została wyłączona

Efektywne pozyskiwanie zasobów, odpowiadających faktycznym zainteresowaniom internautów, z rosnącej masy danych publikowanych w środowisku sieciowym zależy od rozwoju zaawansowanych opcji wyszukiwawczych, w tym mechanizmów potrafiących szeregować wyniki wyszukiwania wg określonego zestawu kryteriów, takich jak kryterium czasu. Większość stosowanych obecnie metod wyszukiwania z uwzględnieniem uwarunkowań czasowych polega na sortowaniu rezultatów na podstawie daty publikacji zawartości dokumentu, lub proszeniu użytkownika o wyznaczenie określonych ram chronologicznych, część bazuje na włączaniu wymiaru czasu do postaw modelu szeregowania. W artykule dokonano kompleksowego przeglądu i porównania najważniejszych prac poświęconym systemom wyszukiwania i udostępniania informacji (ang. Information Retrieval – IR) w kontekście czasowym (por. babin.bn.org.pl/?p=3830), omówiono także wymieniane w nich techniki prezentowania określonych czasowo wyników wyszukiwania. Autorzy przyjęli w nim kategoryzację wzorowaną na trzech podstawowych komponentach IR, mianowicie kwerendzie, treści dokumentów i modelach szeregowania.

Pierwsza część tekstu zawiera omówienie przyjętych w analizie definicji i terminologii, druga – ogólny podział metod dostępu do informacji z określonych ram czasowych w wyszukiwaniu tradycyjnym, w mediach społecznościowych i sieci mobilnej. Każde z podejść omówiono na przykładach konkretnych zadań związanych z wyszukiwaniem informacji i scenariuszy, w których czasowa charakterystyka dokumentu może być użyteczna, podkreślając każdorazowo znaczenie odpowiedniej prezentacji wyników wyszukiwania użytkownikom. W dalszej części tekstu scharakteryzowano stan prac w każdej z przyjętych kategorii oraz zaprezentowano ramy ewaluacji i podejść używanych w celu oceny efektywności metod IR w wymiarze czasu; przybliżono też główne wyniki tych badań. W podsumowaniu przedyskutowano trendy badawcze powiązane z analizowaną dziedziną i potencjalne obszary badań w przyszłości.

Komentarze wyłączone.