Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

RDA a zbiory rękopisów i starodruków w Bibliotece Narodowej Hiszpanii

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania RDA a zbiory rękopisów i starodruków w Bibliotece Narodowej Hiszpanii została wyłączona

Biblioteka Narodowa Hiszpanii (Biblioteca Nacional de España – BNE) analizuje możliwości implementacji Resource Description and Access (RDA) od 2008 r., czyli od czasu otrzymania zaproszenia do współpracy przy przeglądzie pierwszego projektu nowych zasad katalogowania ze strony Joint Steering Committee for Development of RDA (obecnie RDA Steering Committee – RSC). Prowadzone od tej pory przez BNE badania dotyczą głównie porównań między RDA i bieżącą praktyką katalogowania w hiszpańskim środowisku bibliotecznym. Mają one pomóc w podjęciu decyzji, czy BNE, wzorem innych narodowych instytucji, wdroży nowy standard, czy ma zdecydować się na rewizję stosowanej dotąd hiszpańskiej normy, pod kątem dostosowania jej do nowego środowiska technologicznego, modeli konceptualnych takich jak FRBR i FRBRoo i nowych potrzeb użytkowników bibliotek, bądź też, czy pozostanie przy stosowaniu ISBD i obecnych hiszpańskich zasad katalogowania (Reglas de catalogación – RC).

Wypracowanie ostatecznego rozwiązania wymaga zdobycia pełnej wiedzy, jak wprowadzenie RDA może poprawić katalog BNE, a ze względu na różnorodność materiałów przechowywanych w tej 300-letniej instytucji (książek, druków ulotnych, czasopism, rękopisów, cymeliów, obrazów, rysunków, fotografii, map, muzyki, materiałów audiowizualnych i in.) oraz rolę jaka pełni dla innych bibliotek, proces ten jest czasochłonny. W artykule omówiono efekty prac grup roboczych zajmujących się porównywaniem RDA i RC, w tym wyborem ekwiwalentnych punktów dostępu, eksperymenty BNE z oprogramowaniem RIMMS (RDA in Many Metadata Formats) i wyniki ogólnokrajowego sondażu z 2014 r., dotyczącego planów implementacji RDA w hiszpańskich bibliotekach. Szczególną uwagę poświęcono analizie wyzwań dotyczących kolekcji, w przypadku których dostosowanie katalogowania do wymogów RDA jest szczególnie problematyczne, czyli rzadkich książek i rękopisów.

Dział Rękopisów i Rzadkich Książek BNE przechowuje najcenniejsze starodruki i zbiory rękopiśmienne w krajach hiszpańskojęzycznych (w tym kodeksy średniowieczne, arabskie i greckie, najbardziej znaczącą kolekcję inkunabułów w Hiszpanii, książki i dokumenty wydane w latach 1500-1830, manuskrypty dzieł dramatycznych, autografy, osobiste archiwa oraz dokumenty historyczne i genealogiczne). Większość z tych materiałów została już skatalogowana, jednak nie wszystkie są dostępne w katalogu online. Przy tworzeniu rekordów tego typu zasobów, BNE bazuje na RC, Międzynarodowych, znormalizowanych zasadach sporządzania opisu bibliograficznego dla starych druków – ISBD(A): International Standard Bibliographic Description for Older Monographic Publications (Antiquarian) oraz ujednoliconym wydaniu ISBD, stosując MARC21 jako format opisu. W 2014 r. w bibliotece powołano nową grupę roboczą koncentrującą się na badaniu możliwości adaptacji RDA do potrzeb zbiorów specjalnych. Choć zespół ten nie opublikował jeszcze końcowego raportu, wstępnie uznano, że RDA nie jest jeszcze odpowiednio dopracowane w kontekście specyfiki rzadkich materiałów, w tym rejestracji aspektów takich jak stan fizyczny, integralność, dowód pochodzenia, oprawa, marginalia i inne ręczne adnotacje, uwagi cenzury itp. Artykuł zawiera podsumowanie pozytywnych i negatywnych aspektów ewentualnego wdrożenia nowych zasad katalogowania, w tym obszarów wymagających szczególnej uwagi, a także zarys planów związanych z zaangażowaniem BNE w prace międzynarodowego zespołu RSC – Rare Materials Working Group.

Komentarze wyłączone.