Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Analiza trendów naukowych w badaniach dotyczących bibliotek publicznych w Korei

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Analiza trendów naukowych w badaniach dotyczących bibliotek publicznych w Korei została wyłączona

Badania dotyczące trendów akademickich w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BIN) prowadzone są w Korei głównie z wykorzystaniem metody analizy treści publikacji naukowych i koncentrują się na eksploracji poszczególnych zagadnień badawczych, natomiast niewiele z nich poświęcono jak dotąd ustalaniu relacji między tymi obszarami. W artykule dokonano w związku z tym ewaluacji kierunków i tendencji występujących w badaniach na temat koreańskich bibliotek publicznych, przez odtworzenie powiązań między występującymi w publikacjach naukowych słowami kluczowymi oraz określenie charakterystyki ich sieci i identyfikację struktur relacji w jej obrębie. Wykorzystano w nim metodę analizy sieci społecznych i uwzględniono słowa kluczowe używane w recenzowanych artykułach naukowych z zakresu BIN. Na tej podstawie próbowano też ustalić intelektualną strukturę i ewolucję prac badawczych z badanego zakresu.

Celem autora była również identyfikacja najważniejszych pojęć występujących w badaniach BIN i porównanie sieci słów kluczowych z ostatnich 5 lat z sieciami z poprzedzającej je dekady. Dane do analizy pozyskano z artykułów pochodzących z 4 najważniejszych lokalnych czasopism BIN (Journal of the Korean Society for Library and Information Studies, Journal of Korean Library and Information Science Society, Journal of the Korean Society for Information ManagementJournal of the Korean Biblia Society for Library and Information Science), wyszukanych w koreańskiej, akademickiej bazie danych o nazwie Dbpia przy użyciu terminów „biblioteka publiczna” i „biblioteki publiczne”. Gromadzono wyłącznie słowa kluczowe przypisane przez autorów i zapisane w języku angielskim, uwzględniono łącznie 1515 terminów z 562 artykułów z lat 2001-2015.

Na podstawie dokonanej analizy, w której wykorzystano m.in. oprogramowanie NetMiner4, wyodrębniono 32 słowa kluczowe występujące ponad 5 razy. Identyfikacja wśród nich 12 najczęściej używanych terminów pozwoliła na ustalenie: a) dominacji tematyki związanej z zarządzaniem w badanym piśmiennictwie, b) obecności licznych dyskusji na temat współpracy między bibliotekami publicznymi i innymi typami bibliotek, c) dywersyfikacji badań powiązanych z ewaluacją w związku z wpływem dyscyplin związanych z zarządzaniem i biznesem d) publikacji w latach 2010-2015 prac dotyczących użytkowników o specjalnych potrzebach, e) zainteresowania dużej części badaczy kwestiami zasobów ludzkich, problemami małych bibliotek oraz kształceniem ustawicznym (w ostatnim przypadku – zwłaszcza w latach 2001-2009). Porównanie sieci słów kluczowych z obu okresów czasu wykazało zarówno podobieństwa (najważniejsze terminy z obu badanych okresów były bardzo podobne), jak i różnice w badanych zbiorach (związane z odmienną pozycją w rankingu kilku najpopularniejszych deskryptorów). Po zastosowaniu miar centralności węzłów sieci ustalono też, z jakimi hasłami wiążą się najczęściej używane słowa kluczowe. We wnioskach wskazano na małe zróżnicowanie badań prowadzonych w koreańskim środowisku BIN i na wpływ czynników społecznych i środowiskowych na trendy badawcze.

Komentarze wyłączone.