Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Mapy wiedzy Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej: możliwości i przypadki wykorzystania

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Opracowanie informacji

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Mapy wiedzy Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej: możliwości i przypadki wykorzystania została wyłączona

Analitykę wizualną wykorzystuje się obecnie nie tylko w celach związanych z działalnością gospodarczą, lecz również jako metodę badawczą stosowaną w wielu dziedzinach, w tym naukach humanistycznych oraz (choć nadal w niewielkim stopniu) w środowisku bibliotecznym, zwłaszcza przy pomiarach funkcjonalności bibliotek i badaniu ich funkcji instytucjonalnych. Autorzy postanowili wykorzystać techniki wizualne do analizy istniejących systemów klasyfikacji. Skupili się m.in. na ewolucji od 1905 r. różnych wersji językowych Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) oraz zmian jej głównych klas i granularności tablic pomocniczych, w celu uzyskania wglądu w zakres i głębię zawartości zbiorów z różnych dyscyplin nauki, dostępnych w bibliotekach i archiwach oraz w kulturowy rozwój wiedzy na przestrzeni lat.

Opracowane przez autorów mapy wiedzy to wizualizacje bazujące na dowodach empirycznych odnoszących się zarówno do specyfiki zbiorów (analiza danych z rekordów bibliograficznych, dotyczących klas przydzielanych w bibliotekach określonym dokumentom i danych o liczbie publikacji dla każdej z klas w różnych zbiorach danych), jak i klastrów wiedzy w określonych przestrzeniach badawczych. W artykule zreferowano wyniki wspólnych prac prowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat w ramach kilku odrębnie finansowanych projektów, z wykorzystaniem danych z programów Knowledge Space Lab Królewskiej Holenderskiej Akademii Sztuk i Nauk, analizującego zmiany kategorii tematycznych używanych w Wikipedii, oraz Research Innovation Group – jednostki badawczych holenderskiego instytutu DANS (Data Archiving and Networking Services) promującego działania na rzecz zapewnienia współoperatywności i trwałego dostępu do cyfrowych danych naukowych oraz możliwości ich długotrwałego zachowania, wyszukiwania i ponownego używania.

W ramach realizowanych badań, szczególną uwagę poświęcono narracji dotyczącej zmianom, jakim ulegały systemy organizacji wiedzy na przestrzeni lat, przy założeniu, że stanowią one złożone, ewoluujące układy, a analiza ich wewnętrznej struktury, transformacji i implementacji w przestrzeni informacyjnej jest istotna dla osiągnięcia lepszego zrozumienia, jak tworzy się wiedzę w kanonie akademickim i jak można się poruszać po jej zasobach. Przedyskutowano również dalsze możliwości wykorzystania UKD w czytelnych maszynowo grafach wiedzy w sieci semantycznej, warunkowane pogłębionymi badaniami nad procesami rozwoju tego systemu.

Komentarze wyłączone.