Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

O znaczeniu przyjemności przy używaniu nowych technologii: przypadek czytników e-książek

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Relacje z innymi dziedzinami, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Badania użytkowników

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania O znaczeniu przyjemności przy używaniu nowych technologii: przypadek czytników e-książek została wyłączona

Piśmiennictwo poświęcone akceptacji innowacji koncentruje się głównie na analizie czynników wpływających na chęć ich zakupu, obejmującej zarówno cechy danego produktu, jak i cechy oraz postawy ich użytkowników. W najnowszej literaturze przedmiotu coraz więcej uwagi poświęca się natomiast badaniu efektywnego wykorzystania nowości jako warunku ich długoterminowego powodzenia oraz powodów rezygnacji z używania określonych technologii przez część odbiorców. W artykule omówiono proces przyjmowania się na rynku czytników e-książek z różnych perspektyw teoretycznych, a następnie przeanalizowano uwarunkowania sprzyjające ich faktycznemu wykorzystywaniu. Zaproponowano przy tym model, w którym użytkowanie tych narzędzi powiązano z emocjami odczuwanymi przez użytkowników w trakcie czytania, traktując przyjemność związaną z użytkowaniem czytników jako główną zmienną moderującą percepcje związane z ich relatywnymi zaletami, a przywiązanie do drukowanych książek – jako czynnik wpływający na jakość odczuć przy lekturze wersji cyfrowych. Założono również pośredniczący wpływ zaangażowania konsumentów związanego z posługiwaniem się technologami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) na badane zmienne.

Ich współzależność testowano przy pomocy wielopoziomowego modelowania regresyjnego. Dane do analizy zebrano przy pomocy sondażu online przeprowadzonego wśród właścicieli czytników ebooków z Hiszpanii. Dystrybuowano go w w grupach czytelniczych na portalach społecznościowych, na stronach powiązanych z czytaniem, e-książkami i księgarniami oraz na forach online powiązanych z nowymi technologiami. Uzyskano odpowiedzi od 144 osób. Efektywność wykorzystania czytników ebooków oceniano w 5-stopniowej skali Likerta jako procent czytanych na nich książek; przyjemność mierzono w skali zaproponowanej przez Russella i Mehrabiana (1977) w modelu PAD (Pleasure-Arousal-Dominance).

Zebrane wyniki potwierdziły założenie, że prawdziwym wskaźnikiem akceptacji urządzeń technologicznych jest poziom ich faktycznego wykorzystywania. Dowodzą też, że chęć stałego używania czytników ebooków zależy od stopnia przyjemności odczuwanej w trakcie czytania przy ich pomocy oraz podobieństwa tych doznań do doświadczeń związanych z lekturą papierowych książek – zwiększa się ona w przypadku dodatkowych opcji oferowanych przez nowszą technologię. Ustalono także m.in., że na pozytywne odczucia emocjonalne determinujące stopień użytkowania badanych urządzeń ma wpływ ocena ich cech powiązanych z czytaniem (takich jak przechowywanie książek, wygoda użytkowania, komfort odczytu tekstu zbliżony do lektury wersji papierowych, opcje nanoszenia notatek na tekst, długa żywotność baterii i niższa cena ebooków) oraz możliwość darmowego pobierania książek. Potwierdzono również, że siłę oddziaływania części z tych czynników łagodzi zaangażowanie użytkowników w nowe technologie ICT, a jednocześnie, że przywiązanie do formy drukowanej zmniejsza odczuwaną przyjemność z czytania z ekranu czytnika, a tym samym ich wykorzystywanie. Dotyczy to także użytkowników zaawansowanych technologicznie i chętnie korzystających z nowych mediów.

Komentarze wyłączone.