Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Co analizuje się, gdy analizuje się Tumblr : klasyfikacja powiązanych z serwisem badań akademickich

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Co analizuje się, gdy analizuje się Tumblr : klasyfikacja powiązanych z serwisem badań akademickich została wyłączona

Od czasu uruchomienia w 2007 roku, Tumblr (www.tumblr.com) stał się niezwykle popularną platformą mikroblogową, hostującą niemal 309 mln blogów z ponad 139 miliardami wpisów (45,6 mln postów dziennie – dane z 2016 r.). Mimo swej popularności, medium to (por. babin.bn.org.pl/?p=3515) opisywane jest jako „zapomniana sieć społecznościowa”, w porównaniu z najbardziej znanymi portalami, takimi jak Facebook czy Twitter, którym poświęcono olbrzymią liczbę publikacji naukowej. Aby sprawdzić, jak wygląda obecnie zainteresowanie Tumblr w społeczności akademickiej i dokonać klasyfikacji badań dotyczących tego serwisu oraz wykorzystywanych w nich metod badawczych, autorki przejrzały bazy Web of Science i Scopus, szukając prac, w których zajęto się tą tematyką.

Przy ustalaniu korpusu tekstowego zrezygnowano z Google Scholar, gdyż mimo bogactwa zawartości (85 tys, zwróconych wyników przy użyciu słowa Tumblr), źródło to oferuje znacząco mniej opcji zawężania rezultatów wyszukiwań. Badanie ograniczono do artykułów i opublikowanych prezentacji konferencyjnych w języku angielskim, pomijając nieliczne publikacje książkowe, ze względu na priorytetyzowanie w wykorzystanych do zebrania danych bazach indeksowania czasopism o dużym wpływie, a nie książek. Znaleziono 61 prac naukowych, wydanych między lipcem 2011 r a lipcem 2015 r., zawierających odwołanie do Tumblr w tytule, abstrakcie, temacie, słowach kluczowych lub treści. Po sprawdzeniu pełnego tekstu artykułów ustalono, że 23 prace, mimo odniesień do badanego serwisu, koncentrują się na niezwiązanych z nim tematach, w dalszej analizie uwzględniono więc 38 publikacji, z wielu różnych dyscyplin, w całości lub częściowo poświęconych Tumblr.

Ustalono, że Tumblr, podobnie jak inne serwisy mikroblogowe, analizowany jest w piśmiennictwie z 4 perspektyw: 1) treści i metadanych dołączanych do postów, 2) użytkowników i danych dotyczących ich tożsamości i zachowań online, 3) technologii (sprzęt, oprogramowanie, interfejsy API i techniki ekstrakcji danych, używane przy korzystaniu z platformy), 4) koncepcji (sytuowanie serwisu w określonych kontekstach i środowiskach) oraz przekazu – to ostatnie ujęcie okazało się w tekstach z próby najbardziej popularne. Aby określić bliżej poruszaną w nich tematykę, przeanalizowano słowa kluczowe ze stron tytułowych i rekordów, wyodrębniając 207 terminów (najczęściej powtarzające się to: media społecznościowe, edukacja, blogowanie, fandomy (środowiska fanów), kultura popularna, biblioteki). Zidentyfikowano także 28 zastosowanych, odrębnych metod badawczych, które pogrupowano w 3 kategoriach: technik analitycznych (23 prace), empirycznych (22 prace) oraz bazujących na projektowaniu, rozwoju i odkrywaniu (ang. Design, Development, and Discovery – DD&D) – podejście to okazało się popularne głównie w pracach poświęconych kwestiom technologicznym (9 tekstów). Potwierdzono w badanym okresie rosnące zainteresowanie Tumblr w środowisku naukowym.

W zakończeniu, autorki przeanalizowały praktyczne bariery utrudniające analizowanie tej platformy, zaliczając do nich m.in. brak dostępu do dużych masywów danych (big data), dużą liczbę porzuconych (uśpionych) blogów, brak możliwości łatwej archiwizacji umieszczanych w serwisie treści, niespójności dotyczące danych demograficznych użytkowników i brak danych nt. ich geograficznej lokalizacji oraz czasowych metadanych dołączanych do wpisów, a także niedawny spadek notowań i użytkowników serwisu. Przedstawiły także metodologiczne rekomendacje dla naukowców zainteresowanych badaniem fenomenu Tumblr.

Komentarze wyłączone.