Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Alternatywy dla obojętności i apatii: edukacja obywatelska w bibliotekach publicznych w Stanach Zjednoczonych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Branża, zawód i edukacja, Szkolenie użytkowników

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Alternatywy dla obojętności i apatii: edukacja obywatelska w bibliotekach publicznych w Stanach Zjednoczonych została wyłączona

Biblioteki publiczne utrzymywane są z pieniędzy podatników, a uzasadnieniem dla przeznaczania publicznych środków na rozwój tych instytucji jest ich przydatność dla lokalnych społeczności oraz wkład we wspieranie demokratycznych procesów, przez zapewnianie dostępu do informacji i programów edukacyjnych. Rolę bibliotek można rozważyć odwołując się do historii ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, w których olbrzymi wpływ na wyniki miały fałszywe wiadomości, ataki hakerskie i celowe kampanie dezinformacyjne, prowadzone przez obie strony sceny politycznej. Autorka analizuje w tym kontekście relacje między bibliotekarstwem, polityką i finansowaniem sektora publicznego, traktując, na przykładzie sektora mediów, problemy z zachowaniem zasad demokracji jako problemy natury informacyjnej. Omawia także działania, jakie podejmowały w tym czasie oraz powinny podejmować amerykańskie biblioteki w celu promocji edukacji obywatelskiej i informacyjnej oraz mobilizowania mieszkańców do udziału w życiu publicznym.

Jako punkt odniesienia wykorzystuje m.in. bezpośrednie relacje bibliotekarzy na Twitterze związane z wydarzeniami w trakcie kampanii wyborczej i z wynikami wyborów. Analizuje także wartości promowane przez Stowarzyszenie Bibliotek Amerykańskich (American Libraries Association – ALA) w dokumentach, akcjach lobbingowych i oficjalnych komunikatach tej organizacji oraz programy mające kształtować postawy obywatelskie, świadomość polityczną i zaangażowanie obywateli, realizowane w placówkach bibliotecznych na terenie Stanów Zjednoczonych. Wśród działań tego typu wymienia m.in.: 1) rozpoczętą na rok przed wyborami kampanię informacyjną ALA prowadzoną pod hasłem #LibrariesTransform i mającą na celu podniesienie świadomości społecznej w kwestii znaczenie bibliotek dla rozpowszechniania edukacji, informacji i demokracji, 2) inicjatywę The Every Library zachęcającą bibliotekarzy do uczestnictwa w oficjalnym dniu rejestracji wyborców na listach lokalnych okręgów wyborczych; 3) programy Biblioteki Publicznej Nowego Jorku (BPNJ). Jej pracownicy stworzyli specjalną stronę zawierająca książki, muzykę, filmy dokumentalne i fabularne oraz prace artystyczne poświęcone prawom obywatelskim, głosowaniu, manipulacjom przy wytyczaniu okręgów wyborczych, polityce wewnętrznej i tematom związanym z partycypacją obywatelską. Zorganizowali również wyborczy festiwal filmowy i udostępniali w internecie, na żywo, debaty publiczne odbywające się w placówkach BPNJ; 4) kluby dyskusyjne, szkolenia z zakresu edukacji obywatelskiej mające ułatwić podejmowanie świadomych wyborczych decyzji oraz spotkania i wydarzenia odbywające się w bibliotekach w całym kraju, mające ułatwić mieszkańcom kontakt z lokalnymi politykami, biurami Kongresu i przedstawicielami władz oraz zrozumienie zasad działania administracji publicznej.

W artykule zwrócono także uwagę na powyborcze akcje podejmowane m.in. przez Stowarzyszenie Bibliotek Publicznych (Public Libraries Association – PLA), obejmujące m.in. stworzenie strony z materiałami informacyjnymi dla instytucji borykających się z wyzwaniami nowej rzeczywistości, w tym wzrostem nastrojów ksenofobicznych i rasistowskich, oraz nagłaśnianie roli bibliotek jako miejsc udostępniających wiarygodne źródła informacji, dobre książki, szanse edukacyjne i bezpieczną przestrzeń dla oddolnych działań i samoorganizacji. Przedstawiono również zalecenia dla placówek, które nie chcą pozostać neutralne w odniesieniu do kwestii dobra publicznego. Podkreślono jednocześnie, że zgodnie z kodeksem etycznym ALA, biblioteki nie mogą deklarować publicznie poparcia dla określonych kandydatów, czy ugrupowań politycznych, ani też dopuszczać by, prywatne przekonania personelu miały wpływ na realizację praw użytkowników związanych z dostępem do informacji. Nie oznacza to jednak, że bibliotekarze powinni unikać polityki, czy rezygnować z zapewniania miejsca dla swobodnej wymiany idei, aktywnego rzecznictwa w sprawach finansowania edukacji, opieki społecznej i usług bibliotecznych oraz działań na rzecz podniesienia jakości życia lokalnych społeczności.

Komentarze wyłączone.