Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Canadian Linked Data Initiative: sprawozdanie z działalności

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Opracowanie informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Canadian Linked Data Initiative: sprawozdanie z działalności została wyłączona

W artykule omówiono początki, zakres działalności i dotychczasowe efekty prac Canadian Linked Data Initiative (CLDI) – projektu realizowanego wspólnie przez grupę 5 największych kanadyjskich bibliotek naukowych (uniwersytetów Toronto, McGill, Montrealu, Alberty, Kolumbii Brytyjskiej) oraz Bibliotekę i Archiwa Kanady, Bibliothèque et Archives nationales du Québec i Canadiana.org (organizację odpowiedzialną za ochronę kanadyjskiego dziedzictwa kulturowego i udostępnianie go online). CLDI powołano w 2015 r., by przygotować biblioteki na przejście z katalogowania w formacie MARC do produkcji i wymiany danych bibliograficznych w otwartej sieci, zgodnie z założeniami modelu BIBFRAME, oraz usprawnić współpracę i wymianę wiedzy między działami katalogowania tych instytucji. Zadania partnerów projektu to m.in. opracowanie nowych, znormalizowanych procedur dotyczących prezentacji i łączenia danych w postaci Linked Data oraz popularyzacja nowego konceptualnego podejścia do tworzenia opisowych metadanych.

Autorzy prezentują w tekście zadania poszczególnych grup roboczych CLDI i podsumowują ich osiągnięcia w pięciu kluczowych obszarach działalności: zarządzania środkami finansowymi, projektów cyfrowych, edukacji i szkoleń, uzupełniania metadanych w starych formatach identyfikatorami URI oraz ewaluacji i adaptacji narzędzi Bibliografic Framework Transition Initiative Biblioteki Kongresu. Omawiają również doświadczenia i wnioski zebrane w ciągu pierwszych 9 miesięcy współpracy, szanse i wyzwania natury technicznej i organizacyjnej, związane z pracą ponad geograficznymi i instytucjonalnymi granicami, a także dalsze plany CLDI związane z harmonizacją procesu wdrażania Linked Data w kanadyjskich bibliotekach. Zaliczono do nich m.in. prace w ramach nowej grupy roboczej analizującej wymogi techniczne dla systemów bibliotecznych w środowisku danych powiązanych, działania na rzecz lepszej promocji Linked Data wśród dostawców treści i oprogramowania oraz stworzenie dwóch nowych zespołów zadaniowych, odpowiedzialnych za badanie doświadczeń użytkowników (User Experience Working Group) i zapewnienie językowego wsparcia dla francuskojęzycznych odbiorców, w zakresie dokumentacji, interfejsów, identyfikatorów i kartotek wzorcowych (Groupe de travail francophone).

Komentarze wyłączone.