Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Teoremat Rawlsa-Tawneya a podział cyfrowy w postindustrialnym społeczeństwie

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji

Tagi: , ,

Możliwość komentowania Teoremat Rawlsa-Tawneya a podział cyfrowy w postindustrialnym społeczeństwie została wyłączona

Podział cyfrowy (PC) jest przedmiotem nieustannego zainteresowania zarówno kręgów rządzących jak i środowiska akademickiego, co obrazuje liczba artykułów, rozpraw naukowych, oficjalnych raportów, międzynarodowych kongresów i szczytów poświęconych temu zjawisku. Mimo zainteresowania poświęcanego filozoficznym, politycznym czy logistycznym aspektom PC, nierówności w dystrybucji informacji i technologii informacyjnych, zarówno na poziomie lokalnym i w ramach poszczególnych społeczeństw niestety nie maleją i odzwierciedlają głębiej leżące problemy nierówności strukturalnych przy podziale dóbr społecznych. W ramach próby ustalenia normatywnych podstaw polityki informacyjnej XXI w. dla społeczeństw rozwiniętych, mającej gwarantować ich obywatelom sprawiedliwy dostęp do potencjalnie istotnych i wartościowych danych (naukowych, gospodarczych, rządowych i in.), autor rozważa zasadność ingerencji państwa w społeczny wymiar informacji. Dokonuje w tym celu ewaluacji politycznych środków podejmowanych wobec PC – od popularnych wśród prawicy rozwiązań laissez-faire do lewicowych koncepcji „arytmetycznego” i absolutnego egalitaryzmu. Następnie, wykorzystując idee J.T. Rawlsa i R.H. Tawneya dotyczące społeczeństwa informacyjnego (ich syntezę nazywa dalej teorematem Rawlsa-Tawneya), uzasadnia przyjęcie podejścia interwencjonistycznego, które można sklasyfikować jako liberalne lub socjaldemokratyczne, i mającego na celu osiągnięcie względnego poziomu dystrybucyjnej sprawiedliwości w odniesieniu do informacji cyfrowej. Jego zdaniem taka platforma teoretyczna może stanowić fundament dla rozwoju praktycznych instrumentów służących lepszemu podziałowi dóbr informacyjnych w erze postindustrialnej.

Komentarze wyłączone.