Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Marketing zasobów elektronicznych w bibliotekach

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki i bibliotekarstwo, Źródła informacji, Zarządzanie

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Marketing zasobów elektronicznych w bibliotekach została wyłączona

Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu omówiono definicje i techniki marketingu wykorzystywane przez amerykańskie biblioteki różnego typu do promocji swoich zasobów elektronicznych oraz stosowane metody oceny skuteczności takich działań. Do ich analizy, przeprowadzonej przy pomocy oprogramowania do obróbki danych jakościowych ATLAS.ti (wersja 5.2), wykorzystano treść 24 artykułów z czasopism bibliotekoznawczych i dokumentów takich jak wnioski o granty, pochodzących z lat 1994-2009. Uwzględniono wymieniane w badanych tekstach techniki, zakładane cele bibliotek, docelowe grupy akcji marketingowych, przeznaczane na nie budżety i planowane ewaluacje. Badanie pozwoliło zidentyfikować 38 unikalnych metod marketingu, wśród których czterema najpopularniejszymi we wszystkich typach bibliotek okazały się: grupowe szkolenia użytkowników, dystrybucja ulotek i materiałów reklamowych, informacje przesyłane użytkownikom pocztą elektroniczną i sondaże (wyniki dla poszczególnych kategorii badanych instytucji (biblioteki college’ów, publiczne, medyczne i uniwersyteckie) przedstawiono w tabelach). Okazało się, że większość bibliotek nie miała jasno sprecyzowanych celów prowadzonych akcji promocyjnych, nie było natomiast problemów z określeniem docelowych odbiorców takich działań. Najsłabszą stroną planów marketingowych okazała się ewaluacja (4 placówki nie wspomniały o takiej potrzebie, 7 nie przedstawiło sposobów jej realizacji). Autorce nie udało się też sformułować wiążących wniosków nt. środków przeznaczanych na promocję cyfrowych zasobów (brak danych na ten temat w 9 badanych tekstach). W podsumowaniu wyników badania zalecono, by bibliotekarze odpowiedzialni za kampanie marketingowe, przed przystąpieniem do ich planowania, zaznajamiali się przynajmniej z ogólnymi zasadami prowadzenia takich działań. Uznano też, że w ciągu kolejnych kilku lat znacząco wzrośnie rola komunikacji elektronicznej jako metody marketingu cyfrowych zbiorów bibliotecznych.

Komentarze wyłączone.