Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Digitalizacja tłumaczeń: doświadczenia z projektu Our Americas Archive Partnership

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Digitalizacja tłumaczeń: doświadczenia z projektu Our Americas Archive Partnership została wyłączona

Projekt Our Americas Archive Partnership (OAAP), czyli partnerstwo dla wspólnego archiwum obu Ameryk, to inicjatywa 3 uniwersytetów i ich bibliotek akademickich ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku, której celem jest stworzenie wspólnego interfejsu wyszukiwawczego dla naukowców zajmujących się badaniami dotyczącymi Ameryk i zapewnienie im zintegrowanego dostępu do prac naukowych przechowywanych w różnorodnych, cyfrowych repozytoriach. Prace nad projektem obejmują, poza rozwojem silnika umożliwiającego sfederowane przeszukiwanie baz partnerów projektu, digitalizację unikalnych archiwalnych materiałów i rozwiązywanie złożonych kwestii dotyczących archiwizacji wielojęzycznych cyfrowych dokumentów.

Archiwum OAAP zawiera teksty i obrazy powstałe w Ameryce Płd. i Płn. w latach 1492-1920 lub dotyczące obu tych kontynentów i pochodzące z wspomnianego okresu. Wiele z tych materiałów to oryginalne rządowe dokumenty (konstytucje, dekrety prezydenckie i kongresowe przemówienia, pamflety i broszury dotyczące społecznych i politycznych wydarzeń) oraz historyczne relacje z pierwszej ręki (pamiętniki, dzienniki, listy). Połowa z 1416 pozycji archiwum to oryginalne teksty w języku hiszpańskim. Jednym z kluczowych wyzwań dla jego twórców była digitalizacja tych dokumentów i dobór ich tłumaczeń na język angielski. W czasie pisania artykułu ukończono 94 tłumaczenia (ponad 1300 stron). OAAP zawiera zarówno pełnotekstowe przekłady, jak i ich fragmenty, wraz z notatkami od tłumaczy objaśniającymi historyczny kontekst dokumentów, terminy nieprzetłumaczalne lub archaiczne, odniesienia do historycznych postaci, wydarzeń i miejsc, znanych w czasach powstawania danych tekstów, tłumaczenia kolonialnej terminologii prawnej, stopni wojskowych itp.

W artykule omówiono przyjęte w trakcie prac nad OAAP rozwiązania (m.in. dotyczące normalizacji tytułów, metadanych dla oryginałów i przekładów, semantycznego kodowania tekstów oraz traktowania przekładów powstałych w wersji cyfrowej) i nowatorskie zasady digitalizacji dla tłumaczeń, jakie wypracowano w tym czasie. Przedstawiono również dalsze plany rozwoju OAAP jako wielojęzycznej strony, zakładające m.in. stworzenie wielojęzycznego interfejsu użytkownika i poszerzenie dostępu do historycznych materiałów źródłowych przez dodanie tłumaczeń zdigitalizowanych materiałów dla wszystkich języków, w jakich powstawało dokumentalne dziedzictwo Ameryk (francuski, portugalski, hiszpański i angielski), a w dalszej perspektywie – tłumaczenie metadanych (w tym haseł przedmiotowych) wykorzystywanych do opisu różnych typów dokumentów z archiwum. Strona beta projektu, zawierająca dokonane już przekłady, dostępna jest tu

Komentarze wyłączone.