Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Brytyjski program Inspire: wspieranie ustawicznego kształcenia przez dzielenie się zasobami bibliotecznymi

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Użytkownicy, Źródła informacji, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Brytyjski program Inspire: wspieranie ustawicznego kształcenia przez dzielenie się zasobami bibliotecznymi została wyłączona

Omówiono uruchomiony w 2003 r. projekt Inspire, którego celem jest wspomaganie permanentnego kształcenia obywateli i tworzenie społeczeństwa informacyjnego poprzez stymulowanie współpracy bibliotek różnego typu, podległych różnym resortom. Projektem zarządza rada, złożona z przedstawicieli zainteresowanych instytucji i bibliotek. Inspire obejmuje biblioteki, instytucje edukacyjne i ośrodki ustawicznego kształcenia (lokalne, regionalne i krajowe) na terenie Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. W programie uczestniczy 3950 bibliotek branżowych i gminnych, 90% bibliotek akademickich, 95% – publicznych, 80 bibliotek medycznych (lub skoncentrowanych na propagowaniu edukacji zdrowotnej) i ponad 100 specjalnych (w tym biblioteki kościelne i anarchistyczne).

W art. scharakteryzowano program i przedstawiono niektóre kierunki działania Inspire: 1) public relations, tj. upowszechnianie wiedzy o przydatności, zaletach i formach uczestniczenia w projekcie; 2) uruchomienie i monitorowanie programu komputerowego umożliwiającego dostęp do zasobów i usług wszystkich bibliotek systemu Inspire oraz ułatwiającego użytkownikom znalezienie w kolekcjach bibliotecznych poszukiwanych dokumentów z zakresu interesującej ich tematyki; 3) wspieranie rozwoju kariery zawodowej bibliotekarzy (organizowanie kursów, szkoleń, spotkań, wystaw, prezentacja dokonań); 4) opracowywanie programu wspólnych usług sieciowych i dzielenia się zasobami cyfrowymi. Czytelnicy należący do bibliotek, które przystąpiły do Inspire, mogą uzyskać specjalny paszport – dokument, który ułatwi im dostęp do usług bibliotek podległych innym resortom. Często jednak korzystanie przez osoby zewnętrzne z usług zastrzeżonych dla „własnych” użytkowników jest ograniczone czasowo (określone godziny czy dni tygodnia) i merytorycznie (tylko niektóre usługi). Problem są też zastrzeżenia licencyjne. Biblioteki brytyjskie po okresie rozwoju związanego z komputeryzacją (dodatkowe fundusze na zwalczanie podziału cyfrowego, i informatyzację społeczeństwa) obecnie przeżywają czasy stagnacji związanej z kryzysem finansowym, co może skłaniać je do obsługiwania jedynie klientów swojej instytucji macierzystej, rejonu czy resortu. Mimo wspomnianych ograniczeń, dzięki wzajemnej współpracy i dzieleniu się zasobami, usługami, szkoleniami i wiedzą w ramach Inspire, lokalne środowisko biblioteczne może uzyskiwać lepsze rezultaty pracy przy mniejszych kosztach.

Komentarze wyłączone.