Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Cyfrowa etnografia: projektowanie strony www biblioteki dla cyfrowych tubylców

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Relacje z innymi dziedzinami, Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Badania użytkowników

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Cyfrowa etnografia: projektowanie strony www biblioteki dla cyfrowych tubylców została wyłączona

W 2006 r. bibliotekarze i pracownicy działu IT Wesleyan University (Stany Zjednoczone) przeszli szkolenie z zakresu stosowania technik etnograficznych w badaniu wykorzystania przez studentów przestrzeni przeznaczonych do nauki. Metody te zastosowano następnie w projekcie rearanżacji jednego z pomieszczeń Biblioteki Naukowej WU. Po zdobyciu środków na stworzenie nowej witryny internetowej biblioteki, postanowiono wykorzystać ponownie podobną metodologię w celu opracowania projektu portalu spełniającego w możliwie najlepszy sposób potrzeby i oczekiwania studentów.

W ramach ewaluacji dotychczasowej strony biblioteki i planowania jej nowego designu, grupa informatyków i bibliotekarzy badała interakcje użytkowników z tym medium, czyli to, jak kiedy i dlaczego z niego korzystają oraz w jaki sposób w ogóle podchodzą do stron internetowych (jak je postrzegają, na co w pierwszej kolejności zwracają uwagę, czego nie zauważają, jak wyszukują potrzebne informacje, co uznają za użyteczne / bezużyteczne i co chcieliby znaleźć na stronie biblioteki). Dane do analizy zebrano w serii wywiadów etnograficznych oraz nagrań wideo rejestrujących wygląd ekranu w czasie nawigacji badanych po portalu WU. Uczestniczącym w projekcie studentom pokazano też 10 dobranych pod kątem ich zróżnicowania stron innych bibliotek akademickich.

W artykule zreferowano oczekiwania respondentów dotyczące najbardziej pożądanych i niepożądanych cech bibliotecznych witryn oraz główne powody ich wykorzystywania (najczęściej wymieniano szukanie książek i artykułów, przedłużanie wypożyczeń, dostęp do programowych materiałów naukowych w formie elektronicznej, wypożyczenia międzybiblioteczne). Przedstawiono też listę wytycznych dotyczących wyglądu i funkcjonalności nowej strony, opracowaną na podstawie zebranych w badaniu informacji. Dla większości respondentów – witryna biblioteki ma być bramą do różnych źródeł, a nie punktem docelowym, preferowali też strony o spłaszczonej strukturze, z bezpośrednimi linkami do kluczowych zasobów, doceniali też prosty i logiczny system nawigacji, dostępność opcji szybkiego wyszukiwania i umieszczanie odsyłaczy do ważnych zasobów i usług w eksponowanych miejscach strony, ich organizację w sensowny i intuicyjny sposób, prostotę haseł odsyłających do oferowanych zasobów i dostępność tych ostatnich po możliwie najmniejszej liczbie kliknięć. W podsumowaniu omówiono wyniki testu ewaluacyjnego nowej strony, udostępnionej wiosną 2009 r., oraz jej charakterystykę.

Komentarze wyłączone.