Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Młodzież i portale społecznościowe: czy nierówności off-line determinują uczestnictwo w społecznościach online

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Młodzież i portale społecznościowe: czy nierówności off-line determinują uczestnictwo w społecznościach online została wyłączona

Sieci społecznościowe to obecnie główne medium za pośrednictwem którego ludzie angażują się w internetowe interakcje, a liczba członków takich serwisów, zwłaszcza wśród młodych ludzi, rośnie lawinowo na całym świecie. Z danych statystycznych z 2010 r. wynika, że ok. 73% amerykańskich nastolatków korzystających z sieci www, jest członkami któregoś z serwisów społecznościowych (SNS). W artykule zreferowano wyniki badania sprawdzającego, czy wśród młodzieży w wieku 12-18 lat podziały społeczne związane z płcią, pochodzeniem etnicznym, statusem społeczno-ekonomicznym, poczuciem własnej wartości i kapitałem społecznym mają wpływ na wybór któregoś z dwóch popularnych SNS: Facebook lub Myspace.

Przeanalizowano w tym celu i porównano zbiory danych z sondażu poświęconego preferencjom 701 nastolatków dotyczącym konkretnych SNS, przeprowadzonego jesienią 2009 r., z danymi administracyjnymi z dwóch miejskich okręgów szkolnych ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych; korzystano również z dostępnych wyników badań nt. czynników warunkujących podziały cyfrowe w tej grupie wiekowej. Na podstawie uzyskanych informacji przedstawiono charakterystyki typowych nastoletnich użytkowników każdego z badanych SNS oraz osób uczestniczących w obu tych społecznościach jednocześnie; omówiono też relacje między tym, co określa społeczną pozycję badanych w realnym życiu a ich uczestnictwem w sieciach online i typowymi cechami ich zachowań społecznych w Internecie.

Okazało się, że profile demograficzne młodych członków Facebooka i Myspace (lub obu tych portali) różnią się znacząco, a na wybór danego serwisu istotny wpływ miały czynniki takie jak rasa, wiek i płeć badanych i status społeczny i materialny ich rodzin oraz jakość i dynamika relacji w grupie rówieśniczej. Podziały społeczne off-line odzwierciedlane są więc także w społecznościach online i na ich podstawie można przewidywać preferencje respondentów wobec SNS.

Komentarze wyłączone.