Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Usługi online azjatyckich bibliotek narodowych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Usługi online azjatyckich bibliotek narodowych została wyłączona

Wg danych Internet Word Stats, Azja przoduje na świecie pod względem liczby użytkowników Internetu – mieszkańcy tego kontynentu stanowią 44% całej światowej populacji internautów. W artykule przedstawiono wyniki badania sprawdzającego zakres sieciowych usług świadczonych tej grupie przez azjatyckie biblioteki narodowe (BN). Przeanalizowano w tym celu zawartość stron 23 narodowych książnic państw Azji, dostępnych w języku angielskim i udostępniających serwisy online przeznaczone dla posługujących się nim osób. Omówiono też wyniki podobnych badań dotyczących BN z innych regionów.

W celu ustalenia zakresu usług, które mogą być oferowane przez BN wykorzystano normy ISO 11620: 2008, ISO/TR 28118: 2009. Przy sporządzaniu listy kontrolnej takich serwisów uwzględniono również 2 zestawy czynników: grupy ich użytkowników (zdalni i lokalni, bibliotekarze, wydawcy, inne biblioteki) oraz listę usług związanych z zadaniami BN, wymienionych w Guidelines for Legislation for National Library Services (1997) i w ISO 2789; porównano również w tym celu strony 5 największych i najstarszych światowych BN (Biblioteki Kongresu, Biblioteki Narodowej Francji, Biblioteki Brytyjskiej, Biblioteki Narodowej Rosji i Biblioteki Narodowej Chin).

Wyniki badania pogrupowano wg następujących kategorii: 1) serwisy dla wydawców (CIP, ISBN, ISSN, ISMN, egzemplarz obowiązkowy), 2) bibliotek i bibliotekarzy (narzędzia i standardy, wypożyczenia międzybiblioteczne, zasoby informacyjne dla bibliotekarzy), 3) użytkowników (usługi informacji naukowej online, dane o bibliotece, regulaminach i przepisach, sposobach korzystania z zasobów i członkostwie, usługi rejestracji, dostarczania dokumentów i rezerwacji, oferta dla niepełnosprawnych), 4) usługi bibliograficzne, 5) sieciowe serwisy edukacyjne i naukowe, 6) dostępność usług. Przedstawiono również ranking badanych bibliotek – na pierwszym miejscu pod względem liczby oferowanych serwisów online znalazła się BN Singapuru – z ponad połowy wszystkich jej usług (52,2%) można skorzystać przez stronę www. Kolejne pozycje (zakres 25-50%) zajęły BN Japonii, Malezji, Chin, Iranu, Izraela, Sri Lanki i Kirgistanu.

Najlepiej ocenionym elementem sprawdzanej oferty sieciowej okazała się dostępność informacji i zasobów dla użytkowników z całego świata, poprzez wyszukiwarki i otwarty dostęp do strony www (średni wynik – 96,38%), a następnie usługi bibliograficzne (narodowe bibliografie, OPAC, bazy bibliograficzne i in.) – 33,04%, i dla użytkowników – 28,8%.

Z dokonanych przez autorki ustaleń wynika, że zakres oferowanych za pośrednictwem witryn azjatyckich BN usług w języku angielskim trudno obecnie uznać za optymalny i zadowalający (większość badanych placówek nie udostępnia np. żadnych serwisów online związanych z CIP czy eo), co może być częściowo efektem gospodarczych, społecznych, politycznych i technologicznych uwarunkowań; sytuacja ta przedstawia się jednak nieco lepiej w odniesieniu do lokalnych języków. Wg autorek, w celu zwiększenia dostępności swoich zasobów, zacieśniania międzynarodowej współpracy i odpowiedniej realizacji swoich zadań i misji, azjatyckie BN powinny podjąc kroki w  celu zmiany tej sytuacji i szerzej wykorzystywać nie tylko tradycyjne narzędzia biblioteczne (bibliografie i in.), ale też różne technologie sieciowe.

Komentarze wyłączone.