Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Dzielenie się wiedzą w społecznościach wiki

Autor: Marta Elas,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Dzielenie się wiedzą w społecznościach wiki została wyłączona

Dzielenie się wiedzą odbywa się zwykle w obrębie określonych grup, a w wyniku rozwoju technologicznego — również w wirtualnych społecznościach (WS). W artykule przestawiono badanie, którego celem było zrozumienie, w jaki sposób nowatorskie aplikacje sieciowe wspomagają budowanie relacji i dzielenie się wiedzą w obrębie WS, a tym samym, jak przyczyniają się do ich rozwoju.

Jednym z narzędzi sieci 2.0 wykorzystywanych przez WS jest oprogramowanie wiki, które umożliwia pracę nad wspólnymi projektami m.in. dzięki opcjom wspólnej edycji treści i śledzenia dokonywanych zmian. Przedstawiono główne cechy aplikacji tego typu oraz teorie dot. WS i procesów wymiany i akumulacji informacji w ich obrębie. Autorzy odwołali się do koncepcji, wg. której najważniejszymi czynnikami wpływającymi na zachowania związane z dzieleniem się wiedzą przez członków WS są: promocja danej społeczności (również nieintencjonalna, np. poprzez dzielenie się danymi na jej temat przez uczestników), poziom i sposób uczestnictwa, poziom zaufania w obrębie grupy oraz identyfikacja z WS. Wskaźniki te określa się jako wyniki społeczności wirtualnej (WSW) (ang. virtual community outcomes).

W omówionym następnie badaniu przeanalizowano zależności między 3 elementami: aplikacjami wiki, WSW i chęcią uczestników WS do dzielenia się wiedzą. Kwestionariusz online zawierający 32 pytania wypełnili członkowie społeczności wiki z Tajwanu – otrzymano 232 ważne odpowiedzi (75,3%). Szczegółowo omówiono sposób skonstruowania ankiety, charakterystykę demograficzną badanej próby i metodę analizy danych. Jej wyniki miały pozwolić na potwierdzenie postawionych przez autorów hipotez, według których aplikacje wiki pozytywnie wpływają na każdy z elementów WSW, a te – na chęć dzielenia się wiedzą przez uczestników WS.

Analiza danych pozwoliła na potwierdzenie większości z przyjętych założeń. Okazało się m.in., że cechy wiki pozytywnie wpływają na wszystkie 4 elementy WSW, z kolei wśród nich największy wpływ na chęć dzielenia się wiedzą ma uczestnictwo w WS, podczas gdy zaufanie i identyfikacja nie determinują w znaczący sposób tego procesu. Uznano też, że charakterystyka wiki ułatwia współpracę i budowę wzajemnych relacji, co z kolei przekłada się na poziom uczestnictwa w WS. Odwołując się do wyników badania oraz szeroko omówionej literatury, autorzy zalecili administratorom WS stosowanie strategii i narzędzi takich jak wiki, które wspierają interakcje i współpracę pomiędzy uczestnikami społeczności i pozwalają na jej promocję poprzez dobrowolne działania samych uczestników i wzmacnianie chęci partycypowania we wspólnych działaniach, a co za tym idzie – zwiększanie chęci dzielenia się wiedzą i przyczynianie się do rozwoju WS.

Komentarze wyłączone.