Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Standard COUNTER: 4 wydanie

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Zarządzanie

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Standard COUNTER: 4 wydanie została wyłączona

Statystyki dostarczane przez dostawców różnego typu zasobów elektronicznych różnią się znacząco między sobą – w części baz liczy się wykorzystanie poszczególnych tytułów, w innych pakietów z danej dziedziny wiedzy, w kolejnych – wyświetlenia rozdziałów. Międzynarodowy projekt COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources), uruchomiony w 2002 r., ma na celu ujednolicenie takich statystyk i zapewnienie bibliotekom dostępu do spójnych, porównywalnych i wiarygodnych danych nt. wykorzystania przez użytkowników subskrybowanych przez nie zasobów sieciowych oraz możliwość przeprowadzania na tej podstawie różnych analiz, potrzebnych im do odpowiedniego zarządzania zbiorami.

W artykule omówiono projekt czwartej wersji tego standardu, udostępnionej publicznie w celach konsultacyjnych w październiku ubiegłego roku (ostateczne wydanie ma być opublikowane w pierwszej połowie 2012 r.). Przedstawiono m.in. zakres proponowanych zmian oraz powody ich wprowadzenia. Wśród nich, jedną z istotniejszych jest zastąpienie dwóch oddzielnych wzorców statystyk jednym standardem dla e-czasopism, e-książek i baz danych. Dokument ten zawiera poza tym uszczegółowione wytyczne dotyczące m.in. metod pozyskiwania danych o transakcjach (web logi, logi aplikacji i in.), dodawania identyfikatorów tytułów w raportach nt. wykorzystania poszczególnych źródeł, formatów i zawartości nowych raportów nt. pomiarów dotyczących zbiorów multimedialnych, identyfikacji materiałów open access i wymagań audytowych oraz zalecenia dotyczące zautomatyzowanych metod rozpoznawania nietypowych (np. inicjowanych przez roboty) nagłych wzrostów wykorzystania poszczególnych pozycji.

W ramach 4 wydania omawianego kodeksu Postępowania, COUNTER planuje opublikować przewodnik dla bibliotekarzy, mający ułatwić im interpretację zapisów standardu i opis ograniczeń w raportach.

Komentarze wyłączone.