Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Prawo w kanadyjskich szkołach bibliotekoznawstwa i archiwistyki

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Prawo w kanadyjskich szkołach bibliotekoznawstwa i archiwistyki została wyłączona

Bibliotekarze i pracownicy sektora informacyjnego mają w swej pracy do czynienia z wieloma problemami natury prawnej, do których zaliczają się nie tylko kwestie przestrzegania praw autorskich, ale także ochrony prywatności, swobody dostępu do informacji, wolności słowa, cenzury, prawa pracy, statutowych podstaw działalności bibliotek i archiwów, czy prawnych wymogów przechowywania rekordów. Rozumienie przepisów prawa jest im niezbędne zarówno do odpowiedniego zarządzania zasobami jak i właściwej obsługi użytkowników Celem omawianego w artykule badania było sprawdzenie, czy i jakim zakresie problematyka ta jest uwzględniana w programach zajęć kanadyjskich szkół bibliotekoznawstwa i archiwistyki.

W jego ramach przeanalizowano dostępną literaturę przedmiotu oraz zawartość stron internetowych 9 kanadyjskich uczelni prowadzących studia drugiego stopnia z zakresu bibliotekoznawstwa i/lub archiwistyki, w tym opisy kierunków, programy nauczania, konspekty zajęć i listy zalecanych lektur z roku akademickiego 2008/2009. W przypadkach, gdy poszukiwane szczegółowe informacje nie były dostępne online, pozyskiwano je drogą mailową od wykładowców poszczególnych przedmiotów.

Z zebranych danych wynika, że w badanych instytucjach najczęściej poruszana jest tematyka związana z prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej (w 47 programach wykładów), wolnością intelektualną (39), prywatnością (27) i swobodą dostępu do informacji (14) – w artykule wymieniono, które uczelnie oferują zajęcia związane z konkretną problematyką prawną, omówiono tez pobieżnie ich zakres. Łącznie, zidentyfikowano 42 programy zajęć, w ramach których omawiano zagadnienia prawne w ogólnym kontekście. W podsumowaniu stwierdzono, że choć z wielu przyczyn uzyskane wyniki nie odzwierciedlają pełnego obrazu edukacji prawnej w kanadyjskich szkołach kształcących przyszłych bibliotekarzy i archiwistów, prezentują jednak ogólne tendencje nauczania, najważniejsze omawiane tematy i kontekst, w jakim są poruszane. Podkreślono jednocześnie potrzebę prowadzenia dalszych badań, w tym takich, które pozwolą ustalić czy oferowana edukacja prawna spełnia potrzeby absolwentów i ich pracodawców.

 

Komentarze wyłączone.