Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Bibliometryczne podejście do ewaluacji wpływu bibliotek narodowych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Bibliometryczne podejście do ewaluacji wpływu bibliotek narodowych została wyłączona

Do właściwej oceny wartości biblioteki narodowej dla społeczeństwa nie wystarczy opieranie się na statystykach wykorzystania, jako że instytucje tego typu nie mają określonej klienteli, czy też podstawowych grup odbiorców swoich usług, tak jak w przypadku bibliotek akademickich, czy publicznych. Rozumienie jej społecznej roli i zasadności przeznaczania na jej utrzymanie pieniędzy podatników wymaga też rozumienia wpływu, jaki wywiera i znalezienia metody pomiaru takiego oddziaływania. W przypadku Biblioteki Narodowej Szkocji (BNS) uznano, że kluczowym czynnikiem wpływu jest generowanie nowej wiedzy, a oszacować go można pośrednio, przy pomocy wskaźników bibliometrycznych, ustalając liczbę publikacji powstałych dzięki wykorzystaniu zbiorów i usług BNS.

W artykule omówiono potencjalne zalety takiego podejścia, przedstawiono również prostą metodologię pozwalającą na ustalenie liczby prac naukowych zawierających odwołania do BNS, dzięki bibliometrycznej analizie Google Scholar i baz JSTOR, Web of Knowledge, Oxford Journals Online i Science Full Test Select 2000-2010 oraz na przetestowanie przydatności badań bibliometrycznych do oceny wartości BNS. Zebrane dane pochodzą w większości z wyszukiwań przeprowadzonych 2 listopada 2010 r. W ramach testowania wzorcowego sprawdzono też i zreferowano cytowania dla 4 innych bibliotek narodowych (Walii, Wielkiej Brytanii, Australii i Holandii).

Autorzy uznali, że mimo pewnych, opisanych w tekście ograniczeń, przyjęte podejście jest zasadne i pozwala ocenić wartość BNS. Zidentyfikowano przy pomocy tej techniki ponad 10 tys. publikacji stworzonych przy wykorzystaniu zasobów BNS, określono też, że rocznie powstaje ok. 400 takich prac, zawierających w większości bezpośrednie odnośniki lub cytowania. W podsumowaniu podkreślono, że biblioteki narodowe powinny stymulować produkcję naukową, a ich zasoby są dla społeczeństwa bardzo cennymi aktywami, gdyż przyczyniają się do rozwoju wszelkiego rodzaju twórczości i innowacji. Zasoby te powinny być efektywnie wykorzystywane a wraz ułatwianiem dostępu do wiedzy zgromadzonej w książkach, rękopisach, filmach i innych formatach dokumentów i rozwojem usług cyfrowych ich potencjał i rola społeczna będą wzrastać.

Komentarze wyłączone.