Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Nowe zadania biblioteki szkolnej

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Nowe zadania biblioteki szkolnej została wyłączona

W 2008 r. Ministerstwo Edukacji, Rekreacji i Sportu Kanady wydało rozporządzenie zalecające zatrudnianie w radach szkolnych (w jęz. francuskim commission scolaire, ang. school board) profesjonalnych bibliotekarzy. Rady szkolne to okręgowe organizacje oświatowo-kulturalne, m.in. nadzorujące szkoły, tworzone wg kryteriów językowych i administracyjnych. To postanowienie miało  ogromne znaczenie dla podniesienia prestiżu zawodowego bibliotekarzy szkolnych.  Przyjęto, że posady w radach szkolnych otrzyma co roku 10 bibliotekarzy. Decyzja ministerstwa świadczy o docenianiu przez rząd informacji elektronicznej i czytelnictwa oraz akceptacji przez władze nowoczesnej koncepcji nauczania zakładającej ścisłą współpracę uczestników tego procesu w szkole i poza nią. Za organizację szkolnego środowiska stymulującego rozwój umysłowy, kulturalny, emocjonalny i społeczny uczniów mają teraz w znacznym stopniu odpowiadać bibliotekarze. W artykule, pisanym z perspektywy realizacji ministerialnego rozporządzenia w prowincji Quebec, przedstawiono nową misję bibliotek i  zadania z nią związane, a także założenia zespołowej pracy i omówiono pola współdziałania nauczycieli, dyrekcji, obsługi technicznej, uczniów, rodziców i bibliotekarzy.

Bibliotekarze powinni m.in. opracowywać przewodniki po literaturze oraz materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli, prowadzić szkolenia w zakresie posługiwania się nową technologią i kształtować kompetencje informacyjne uczniów. Osoby powołane do rad szkolnych opracowują dokumenty precyzujące politykę kształtowania zbiorów, nabywania licencji, współpracy bibliotek w ramach sieci biblioteczno-informacyjnych, nadzorują normalizację procedur bibliotecznych, oceniają zbiory i realizację zadań. W ramach rady szkolnej bibliotekarze uczestniczą w pracach wielu komisji, grup dyskusyjnych oraz obradach okrągłego stołu dotyczących tematyki pedagogicznej. Próbują w ich ramach ustalić jak najlepiej wykorzystać zbiory biblioteczne do celów nauczania i wychowania, rozwijać umiejętności informacyjne, zwiększyć korzystanie z usług bibliotecznych, promować nauczanie interaktywne itp. Wspierają też inicjatywy organizacji społecznych i oświatowych oraz biblioteki narodowej związane z propagowaniem książki i czytelnictwa wśród młodzieży.

 

Komentarze wyłączone.