Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Archiwa dysydenckie i publikacje drugiego obiegu w zbiorach bibliotek Ameryki Północnej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Opracowanie informacji, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Archiwa dysydenckie i publikacje drugiego obiegu w zbiorach bibliotek Ameryki Północnej została wyłączona

Artykuł poświęcono sposobom dokumentowania i badania w północnoamerykańskich bibliotekach i archiwach ruchów dysydenckich z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (głównie z ZSRR, Polski i dzisiejszej Ukrainy), działających w powojennych latach istnienia Związku Radzieckiego. Omówiono w nim wyzwania związane z identyfikacją, gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem różnego typu podziemnych wydawnictw i tzw. literatury drugiego obiegu oraz archiwalnych i prywatnych dokumentów osób zaangażowanych w działalność antykomunistyczną w latach 1950-1980 a także metody organizacji tego typu materiałów.

Opisano m.in. najważniejsze kolekcje samizdatu i podziemnych archiwów w zbiorach bibliotek ze Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz podejmowane od 1982 r., we współpracy z Centrum Bibliograficznym Solidarności przy Harvard University, działania związane z zabezpieczeniem materiałów dotyczących ruchu Solidarność, rozproszonych w zbiorach wielu różnych bibliotek. Przedstawiono również najistotniejsze kwestie związane z tworzeniem metadanych dla omawianego typu dokumentów. Tekst uzupełnia lista wybranych kolekcji samizdatu i archiwów opozycji przechowywanych w repozytoriach Ameryki Północnej

Komentarze wyłączone.