Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

BibSonomy jako źródło danych nt. wykorzystania informacji naukowej w środowisku akademickim

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

W artykule przeanalizowano możliwość użycia danych z serwisów typu social bookmarking (z ang. zakładki społecznościowe), jako dodatkowej metody oceny wykorzystania źródeł informacji naukowej przez pracowników naukowych uczelni wyższych. Posłużono się w tym celu danymi z platformy BibSonomy – darmowego internetowego systemu dzielenia się i zarządzania odnośnikami (zakładkami), publikacjami i informacjami bibliograficznymi.

System BibSonomy wybrano z trzech dostępnych aplikacji tego typu (pozostałe to CiteULike i Connotea) przeznaczonych dla społeczności akademickiej (i mających porównywalną liczbę użytkowników), gdyż oferuje on bezpłatne zestawy danych do celów badawczych w formie zrzutu bazy SQL. BibSonomy rozróżnia 2 typy zakładek: strony internetowe i publikacje. W omawianym badaniu uwzględniono jedynie publikacje; analizowany zbiór z 1 stycznia 2011 r. zawierał 370 585 rekordów, stworzonych przez 3168 użytkowników, z adresami URL zapisanymi między grudniem 2005 i grudniem 2010 r. Wszystkie odsyłacze bibliograficzne zaklasyfikowano do jednej z 9 kategorii (księgarz, wydawca, rekord katalogowy, baza danych, biblioteka cyfrowa, repozytorium cyfrowe, wydawca czasopism, czasopismo open access, strona internetowa), zgodnie z typem źródła informacji, do którego kierowały.

Z zebranych danych wynika, że najpopularniejszym typem zapisywanych w serwisie źródeł informacji są artykuły z czasopism (46,8% zakładek), materiały konferencyjne (25%) i książki (11%). Najpopularniejsze źródła zasobów informacyjnych to z kolei komercyjne platformy wydawców czasopism (29,5%), a następnie strony internetowe (26,1%) i rekordy w bazach danych (24,7%) i cyfrowych repozytoriach (7,4%). Zauważono stosunkowo niskie wykorzystanie zasobów open access w porównaniu z płatnymi źródłami. W przypadku otwartych repozytoriów (7% zakładek), preferowane są bazy dziedzinowe, a nie repozytoria instytucjonalne, do otwartych czasopism kieruje 3% zapisanych w BibSonomy odsyłaczy.

Wyniki uznano za zbieżne z rezultatami podobnych badań na ten temat, prowadzonych z wykorzystaniem metod partycypacyjnych (wywiady i sondaże) i bibliometrycznych (analiza cytowań i in), co potwierdza przydatność danych ze społecznych serwisów bookmarkingowych dla badań dotyczących zachowań informacyjnych naukowców w warunkach akademickich. Do zalet tego podejścia zaliczono dyskrecję badania, łatwą dostępność danych i możliwość uchwycenia nawyków czytelniczych wszystkich typów użytkowników informacji, a nie tylko tych, którzy są autorami, do ograniczeń – konieczność wykorzystania dużych zasobów ludzkich do ręcznego kodowania rekordów i normalizacji danych. Zastrzeżono przy tym konieczność uwzględnienia, że choć BibSonomy to produkt skierowany do środowiska naukowego, może być bezpłatnie wykorzystywany przez wszystkich chętnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>