Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Trendy rozwoju międzynarodowych badań z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej: analiza dwóch czasopism

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Trendy rozwoju międzynarodowych badań z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej: analiza dwóch czasopism została wyłączona

W tekście omówiono badanie analizujące trendy publikacji artykułów z dwóch renomowanych bibliotekoznawczych czasopism naukowych: The International Information & Library Review (IILR) i Library Information Science Research (LIRS) indeksowanych w bazie ScienceDirect w latach 2000-2010 i w serwisie Top 25 Hottest Papers (lista 25 najpopularniejszych artykułów) w latach 2006-2010. W jego ramach dokonano przeglądu 1000 artykułów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (BIN), pochodzących z obu pism (500 z każdego tytułu), sprawdzając ich zawartość, liczbę publikacji w poszczególnych latach, geograficzny rozkład autorów, dystrybucję artykułów w każdym z tytułów, wzory cytowań i rankingów, długość prac i najczęściej cytowanych twórców.

Miarę współpracy obliczono na podstawie wzoru K. Subramanyama, a do identyfikacji produktywności autorów wykorzystano prawo Lotki. Wyniki (szczegółowe dane dla każdej omawianej kategorii przedstawiono w tabelach) pokazały m.in. znaczący i szybki wzrost liczby publikacji w badanym okresie (głównie w latach 2006-2010) Najwięcej tekstów w IILR opublikowali autorzy z Indii, w LIRS – ze Stanów Zjednoczonych, ci ostatni byli też najczęściej cytowani; okazało się przy tym, że dystrybucja autorów nie jest zgodna z prawem Lotki. Zidentyfikowano 8 najbardziej produktywnych państw (w IILR to Indie, Stany Zjednoczone Chiny, Pakistan,  RPA, Wielka Brytania, Jordania i Iran; w LIRS: USA, Kanada, Finlandia, Australia, Stany Zjednoczone, Izrael, Irlandia i Botswana) i 8 najbardziej produktywnych naukowców publikujących w każdym z tytułów, omówiono też dokładnie pozycję indyjskich autorów w zestawieniu. Inne zaobserwowane w badaniu tendencje to m.in. w coraz większej mierze wspólny charakter pracy naukowej (współautorstwo w IILR: 0,41, w LISR: 0,57) i duża popularność tematyki dotyczącej ICT, w tym zwłaszcza bibliotek cyfrowych i zachowań związanych z wyszukiwaniem informacji.

Komentarze wyłączone.