Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Cyfrowa ochrona w wolnym oprogramowaniu dla cyfrowych bibliotek

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Cyfrowa ochrona w wolnym oprogramowaniu dla cyfrowych bibliotek została wyłączona

Realizacja projektów budowy cyfrowych repozytoriów i cyfrowych bibliotek dla materiałów w różnych formatach wiąże się z koniecznością stałego nadążania za szybko postępującymi zmianami sprzętu i oprogramowania, w celu zapewnienia w dalszej perspektywie czasowej stabilności, dostępności i możliwości przeszukiwania takich zasobów. Do zarządzania cyfrowymi treściami wykorzystuje się w bibliotekach i centrach archiwizacyjnych zarówno oprogramowanie komercyjne, jak i systemy o otwartym kodzie źródłowym. W artykule skupiono się na omówieniu wyników ewaluacji funkcjonalności dostępnych obecnie na rynku platform dla bibliotek cyfrowych, rozprowadzanych na licencji open source (OSBC), pod kątem oferowanego przez nich wsparcia dla cyfrowej ochrony (CO).

Ewaluację przeprowadzono przy użyciu specjalnie skonstruowanych w tym celu środowisk pomiarowych, w których, po wstępnej selekcji, zainstalowano w i poddano testom następujące OSBC:
• CDS-Invenio – wersja 0.99.3 (Szwajcaria)
• DSpace – wersja 1.70 (Stany Zjednoczone)
• EPrints – wersja 3.2.4 (Wielka Brytania)
• FEDORA – wersja 3.4.2 (Stany Zjednoczone)
• Greenstone – wersja 2.83 (Nowa Zelandia)
• MyCore – wersja 2.0.2 (Niemcy).

Przeanalizowano je pod kątem spełniania listy kryteriów, pogrupowanych w 4 kategorie: cechy obsłuchiwanych plików (rozmiar, format, etc.), kontrola poprawności danych, wsparcie ochrony różnych formatów metadanych oraz zarządzanie licencjami, prawami autorskimi i uwierzytelnianiem, ustalonych na podstawie przeglądu literatury oraz wcześniejszych badań nt. pożądanych funkcji systemów OSBC z punktu widzenia bezpiecznego zachowania treści. W tekście omówiono szczegółowo rezultaty dla każdego oprogramowania. Z badania wynika, że rozwój technologii OC znajduje się jeszcze na bardzo wczesnym, eksperymentalnym etapie, a testowane OSBC nie gwarantują odpowiedniego wsparcia dla długotrwałego zabezpieczenia zasobów elektronicznych we wszystkich badanych aspektach. FEDORA np. oferuje większość wymaganych w tym kontekście opcji, nie ma jednak przyjaznego użytkownikowi interfejsu, co ma wpływ na relatywnie niewielką liczbę instalacji tego oprogramowania, natomiast popularne i adaptowane dość powszechnie na całym świecie systemy DSpace i Eprints oceniono jako spełniające wymogi OC „do pewnego stopnia”. W podsumowaniu podkreślono potrzebę konwersji cyfrowych treści z własnościowych formatów na otwarte formaty i standardy w celu zapewnienia ich długotrwałej archiwizacji i dostępności oraz potrzebę dalszych badań nad rozwojem przyjaznych użytkownikom i wspierających OC systemów, zgodnych z wytycznymi modelu OAIS.

Komentarze wyłączone.