Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteki jako wydawcy: produkcja wydawnicza wybranych instytucji

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Dostęp do publikacji, Księgarstwo, Wydawcy

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Biblioteki jako wydawcy: produkcja wydawnicza wybranych instytucji została wyłączona

W artykule przedstawiono działalność wydawniczą prowadzoną przez biblioteki narodowe, naukowe i publiczne z Francji, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Australii, omawiając pokrótce jej uwarunkowania i nowe trendy w publikowaniu, w kontekście wyzwań, przed jakimi stoi branża książkowa, w tym – konieczności wypracowania nowych modeli biznesowych i dróg dystrybucji oraz metod radzenia sobie z konkurencją ze strony globalnych dostawców online. Analizowano m.in. format oferowanych przez biblioteki tytułów, sposoby i miejsca ich sprzedaży, zakres tematyczny wydawanych publikacji i dostępność ich cyfrowych wersji, koncentrując się głównie na wynikach konwencjonalnej produkcji wydawniczej (książki drukowane i elektroniczne, katalogi wystawowe i produkty audio), z wyłączeniem bieżących bibliografii, raportów rocznych, sprawozdań finansowych itp.

Wśród zaprezentowanych inicjatyw dotyczących publikowania znalazły się programy największych światowych bibliotek: Biblioteki Brytyjskiej, Biblioteki Narodowej Francji, Biblioteki Bodleiana, Biblioteki Narodowej Brazylii, Biblioteki Stanowej Wiktorii (Melbourne) i Biblioteki Narodowej Australii. Skalę, zakres i charakter ich działalności wydawniczej ustalono na podstawie analizy treści stron www tych placówek. Z zebranych danych wynika, że w krajach, w których udaje się wydawać dobre książki, stanowiące wizytówkę bogatych kolekcji bibliotek oraz organizowanych przez nie pokazów i wystaw, działalność ta nie zamiera, a wręcz rozkwita, a wydawane drukiem i często bogato ilustrowane publikacje stanowią nadal atrakcję dla kolekcjonerów i miłośników książek, i na pewno jeszcze przez jakiś czas będą w stanie utrzymać się na rynku. Trudno natomiast określić czy, i na jakich zasadach, będzie się je reprodukować w formie cyfrowej, gdyż biblioteki, tak jak i inni wydawcy, muszą uwzględniać koszty cyfrowej konwersji oraz prawdopodobieństwo zysków z takiej inwestycji – z tego względu dalsze badania nt. cyfrowego publikowania w bibliotekach byłyby przydatne dla wszystkich graczy na rynku wydawniczym. W podsumowaniu autor stwierdza, że brytyjski socjolog John Thompson, wg którego obecnie łatwiej jest publikować, za to trudniej sprzedać to, co się wydaje, ma niewątpliwie rację, niemniej jednak wiele wiodących bibliotek w tych trudnych czasach radzi sobie jako wydawcy nadspodziewanie dobrze.

Komentarze wyłączone.