Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych: porównanie 10 systemów

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych: porównanie 10 systemów została wyłączona

We Francji, duża część zdygitalizowanych książek, za wyjątkiem dokumentów elektronicznych tworzonych przez francuską Bibliotekę Narodową (BNF), jest niedostępna online i przechowuje się ją na nietrwałych fizycznych nośnikach typu CD, DVD czy zewnętrzne twarde dyski. Główne powody tej sytuacji to m.in. brak jak dotąd możliwości dodawania przez inne biblioteki treści na platformę Gallica (biblioteka cyfrowa BNF) – opcja ta będzie dostępna dopiero po stworzeniu przez nie własnych, zgodnych z OAI repozytoriów, oraz bariery w postaci braku odpowiednich zasobów, wiedzy bądź pieniędzy potrzebnych do budowy takich narzędzi. Aby ułatwić francuskim bibliotekarzom wybór oprogramowania i platform technologicznych do budowy bibliotek cyfrowych, autorzy wysłali 10 oferującym takie produkty firmom i organizacjom kwestionariusz zawierający 160 pytań i prezentują wybrane wnioski z tego badania (pełne wyniki przedstawiono w wydanej w 2012 r. przez ADBS książce pn. Bibliothèques numériques: logiciels et plateformes).

W analizie uwzględniono zarówno oprogramowanie własnościowe (Mnesys, DigiTool, Yoolib, CONTENTdm), jak i o otwartym kodzie źródłowym (Invenio, Greenstone, EPrints, Omeka, ORI-OAI, DSpace), a wśród nich systemy przydatne do obsługi starych dokumentów (Mnesys, DigiTool, Yoolib, CONTENTdm, Greenstone, Omeka) i przeznaczone pierwotnie dla otwartych archiwów (Invenio, EPrints, ORI-OAI, DSpace). Artykuł zawiera odpowiedzi respondentów na wybrane 43 pytań (ok. 1/4 wszystkich wyników opublikowanych w książce), podsumowane w 6 tabelach dotyczących zarządzania dokumentami, metadanych, silników wyszukiwawczych, współoperatywności, opcji oferowanych użytkownikom i funkcji sieci 2.0.

Wg autorów, wszystkie 10 badanych produktów to rozwiązania dobrej jakości, a ich wybór powinien zależeć głównie od rodzaju dokumentów, które mają być udostępniane w Internecie (zasoby współczesne czy historyczne), kryteriów politycznych (wolne lub własnościowe oprogramowanie) oraz preferencji i rozmiarów danej biblioteki (wspólne, kolektywnie zarządzane platformy cyfrowe czy samodzielnie realizowane projekty pozwalające na zachowanie własnej tożsamości, autonomii i swobody działań). Czynnikiem, który warto uwzględnić w projektach digitalizacji, i który jest zależny od wyboru konkretnego modelu rozwoju, jest też widoczność zasobów bibliotek cyfrowych w sieci (duże, wspólnie zarządzane repozytoria mają zazwyczaj lepsze wyniki PageRank).

Komentarze wyłączone.