Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Najlepsze blogi bibliotekarzy – wyniki analizy treści

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , ,

1 komentarz

Mimo że szybki rozwój serwisów społecznościowych wpłynął znacząco na zmianę zachowań internautów, w tym na spadek liczby użytkowników blogosfery, a wielu aktywnych niegdyś blogerów (zwłaszcza z młodego pokolenia) zarzuciło prowadzenie własnych stron i obecnie publikuje online głównie za pośrednictwem serwisów typu Twitter czy Facebook, w środowisku bibliotecznym blogi nadal nie tracą na popularności. Autorka charakteryzuje na podstawie przeglądu literatury przedmiotu specyfikę tego medium, omawia też wyniki jakościowej analizy zawartości 12 znanych bibliotekarskich blogów, przeprowadzonej w celu ustalenia zakresu ich wykorzystania i rodzajów stosowanych przez ich autorów form przekazu oraz sposobów komunikacji z czytelnikami. Próbuje też ustalić, na ile blogi bibliotekarzy spełniają oczekiwania i potrzeby ich odbiorców oraz możliwą przyszłość tej formy samodzielnej publikacji.

W  badanej próbie znalazły się popularne w Stanach Zjednoczonych strony prowadzone przez indywidualne osoby, a nie instytucje, wybrane z listy przedstawionej przez Mary Ellen Quin w artykule z 2009 r. (American Libraries, Vol. 40, nr 8-9, s. 59–61) i charakteryzujące się dobrą reputacją, jakością i widocznością w sieci (determinowaną m.in. przez liczbę komentarzy, rekomendacji innych blogerów i profil w Technorati) oraz dużą aktywnością autorów. Analizę prowadzono między styczniem 2009 a grudniem 2010 (228 przypadkowo dobranych postów z 1936 komentarzami i 254 odpowiedziami). Jej rezultaty wzbogacono o dane zebrane w lecie 2012 r. w wywiadach z autorami (zgodę na rozmowę wyraziło 7 z 12 blogerów). Autorkę interesowały w szczególności typy komunikacji w postach, komentarzach i odpowiedziach na komentarze, w odniesieniu do 4 kategorii gatunkowych (zdefiniowanych jako naukowe, polityczne, społeczne i związane z rozwojem zawodowym), najpopularniejsza tematyka i sposób postrzegania blogów przez ich autorów (obszar zainteresowań, docelowi odbiorcy, teraźniejsze i przyszłe plany i zamierzenia).

Z jej ustaleń wynika m.in., że na badanych stronach dominują utrzymywane w nieformalnym tonie wpisy dotyczące tzw. kwestii społecznych (osobistego i zawodowego życia blogerów i ich kontaktów zawodowych i towarzyskich) i związanych z rozwojem zawodowym (wzajemne szkolenia, wymiana informacji nt. nowych technologii itp.). Na dalszych miejscach znalazła się ogólnie rozumiana „polityka” (rzecznictwo w sprawie bibliotek. dyskusje na kontrowersyjne tematy związane m.in. z wartościami, wprowadzanymi rozwiązaniami prawnymi, zasadami finansowania placówek bibliotecznych itp.) oraz nauka (informacje o konferencjach, seminariach, prowadzonych lub planowanych badaniach – zarówno indywidualnych, jak i tych realizowanych w ramach instytucji).

We wnioskach stwierdzono, że dzięki poruszaniu aktualnych i ważnych dla środowiska tematów, blogującym bibliotekarzom udaje się utrzymać zainteresowanie odbiorców, o czym świadczą m.in. dyskusje pod badanymi wpisami; zaznaczono też potrzebę dalszych badań nad tego typu aktywnością online, które pomogłyby ustalić korzyści płynące z połączenia społecznościowych aspektów blogowania i widocznego na badanych stronach zainteresowania środowiska analizowaną tematyką, w tym zwłaszcza kwestiami rozwoju zawodowego. Z uzyskanych od respondentów informacji wynika również, że optymistycznie patrzą na zmiany zachodzące w bibliotecznej blogosferze, traktują swoje blogi jako wiarygodne i dobrze oceniane przez użytkowników źródła informacji i pozytywnie postrzegają role tych stron – zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

1 komentarzy

  1. Romek Sowa 13-02-2013 12:10

    Blogi biblioteczne mogą pełnić bardzo różne funkcje. Prowadzę np. bloga „Edukacja filmowa w wolnym dostępie”, który służy pomocą w wyszukiwaniu publikacji na temat aktualnych problemów edukacji filmowej oraz filmu, dostępnych w sieci na zasadach Open Access. Traktuję ten rodzaj „aktywności bibliotecznej” jako kolejny krok w stronę modelu biblioteki 2.0.