Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Tag: benchmarking

Duńczycy a biblioteki publiczne: wyniki ankiety porównawczej i pomiarów satysfakcji użytkowników

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Badania użytkowników

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Duńczycy a biblioteki publiczne: wyniki ankiety porównawczej i pomiarów satysfakcji użytkowników została wyłączona

W artykule omówiono wyniki najobszerniejszego z trzech dotychczas ukończonych badań poświęconych użytkownikom i analizie porównawczej duńskich bibliotek publicznych, zrealizowanego, we współpracy z bibliotekami regionalnymi, przez Agencję ds. Kultury i Pałaców, podległą duńskiemu Ministerstwu Kultury. Poprzednie sondaże przeprowadzono w latach 2011 i 2013. Ankieta z 2016 r. objęła 53 504 respondentów i, podobnie jak poprzednie, miała za zadanie zapewnienie wszystkim duńskim bibliotekom odpowiednich narzędzi do analizy własnych potrzeb i celów oraz pomiaru efektywności podejmowanych inicjatyw, w porównaniu z latami ubiegłymi i z innymi bibliotekami, a także pomocy w przystosowaniu się do oczekiwań dotyczących prowadzenia ewaluacji prowadzonych działań, m.in. przez badanie percepcji i satysfakcji użytkowników.

więcej o Duńczycy a biblioteki publiczne: wyniki ankiety porównawczej i pomiarów satysfakcji użytkowników

Inicjatywa na rzecz rozwoju technologii sieciowych w Stanach Zjednoczonych

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Inicjatywa na rzecz rozwoju technologii sieciowych w Stanach Zjednoczonych została wyłączona

„The Edge Initiative” – inicjatywa określana skrótowo jako „Edge”, to projekt działań bibliotek i administracji lokalnej finansowany przez fundację Billa i Melindy Gatesów, wspierany przez stowarzyszenia biblioteczne (ALA, PLA) i różne instytucje pożytku publicznego, którego celem jest poprawa sytuacji ekonomicznej ludności i niwelowanie podziałów społecznych przez rozwój sieciowej technologii informacyjnej oraz zasobów i usług bibliotecznych. W ramach Edge opracowano zestaw 11 mierników do analizy porównawczej (benchmarks) oceniających działanie usług sieciowych świadczonych przez biblioteki publiczne z punktu widzenia wartości usług dla społeczności lokalnej, współpracy z władzami lokalnymi oraz organizacji i zarządzania.

więcej o Inicjatywa na rzecz rozwoju technologii sieciowych w Stanach Zjednoczonych

Oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych: porównanie 10 systemów

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych: porównanie 10 systemów została wyłączona

We Francji, duża część zdygitalizowanych książek, za wyjątkiem dokumentów elektronicznych tworzonych przez francuską Bibliotekę Narodową (BNF), jest niedostępna online i przechowuje się ją na nietrwałych fizycznych nośnikach typu CD, DVD czy zewnętrzne twarde dyski. Główne powody tej sytuacji to m.in. brak jak dotąd możliwości dodawania przez inne biblioteki treści na platformę Gallica (biblioteka cyfrowa BNF) – opcja ta będzie dostępna dopiero po stworzeniu przez nie własnych, zgodnych z OAI repozytoriów, oraz bariery w postaci braku odpowiednich zasobów, wiedzy bądź pieniędzy potrzebnych do budowy takich narzędzi. Aby ułatwić francuskim bibliotekarzom wybór oprogramowania i platform technologicznych do budowy bibliotek cyfrowych, autorzy wysłali 10 oferującym takie produkty firmom i organizacjom kwestionariusz zawierający 160 pytań i prezentują wybrane wnioski z tego badania (pełne wyniki przedstawiono w wydanej w 2012 r. przez ADBS książce pn. Bibliothèques numériques: logiciels et platformes).

więcej o Oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych: porównanie 10 systemów