Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Edukacja informacyjna dla uczących się całe życie: Information Literacy Initiative

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Branża, zawód i edukacja, Kategorie użytkowników, Szkolenie użytkowników, Umiejętności informacyjne

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Edukacja informacyjna dla uczących się całe życie: Information Literacy Initiative została wyłączona

Information Literacy Initiative (ILI), czyli Inicjatywa Edukacji Informacyjnej to program opracowany w Szkole Informacji Uniwersytetu Waszyngtońskiego i mający na celu świadczenie usług osobom spoza środowiska akademickiego, które maja określone potrzeby informacyjne i chcą się dokształcać w celu poprawy swojej sytuacji zawodowej i życiowej. Przeznaczony jest zarówno dla tych, którzy potrzebują podstawowego szkolenia z zakresu korzystania z informacji i serwisów elektronicznych, jak i osób chcących odświeżyć wiedzę w tym zakresie i poznać nowe koncepcje i technologie. W artykule przedstawiono założenia i zasady funkcjonowania tego programu i podobne inicjatywy realizowane w Stanach Zjednoczonych, metody promocji ILI i główne grupy użytkowników, oraz przeznaczone dla nich modele i strategie nauki.

Nauka umiejętności i kompetencji informacyjnych w ramach ILI prowadzona jest jest przy pomocy kursów stacjonarnych, filmów wideo i instruktaży online. Klientela ILI to tzw. nomadyczni uczący się, czyli dorośli, których celem nie jest zdobycie dyplomu czy punktów umożliwiających zaliczenie studiów, lecz praktycznej wiedzy i zdolności związanych z wyszukiwaniem, oceną i wykorzystywaniem wiarygodnych informacji dobrej jakości. Szkolenia są skierowane do właścicieli małych i średnich firm, osób po 50. roku życia, uczestników programu Colorado I Have a Dream (wsparcie dla uzdolnionej młodzieży z ubogich dzielnic), bezrobotnych, bezdomnych kobiet i użytkowników poszukujących informacji dotyczących zdrowia i opieki medycznej – rekrutowano ich przy pomocy różnego typu organizacji non-profit. Dla każdej z tych grup przygotowano zreferowane w tekście specjalne materiały i narzędzia edukacyjne i opracowano dopasowany do jej potrzeb program kształcenia. Zajęcia ILI organizowane są w szkołach, bibliotekach publicznych, centrach rozwoju drobnej przedsiębiorczości i ośrodkach organizacji pozarządowych wyposażonych w laboratoria komputerowe.

Autorzy omawiają w artykule stosowane metody szkoleń i metody oceny ich efektywności, największe dotychczasowe osiągnięcia ILI, wyzwania związane z organizacją kursów i plany dalszego rozwoju tej inicjatywy. Prezentują też nauczane koncepcje i pojęcia i prezentują przykładowe plany zajęć z edukacji informacyjnej.

Komentarze wyłączone.