Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Budowa bibliotek dla lokalnych społeczności: raport z Gwatemali i Hondurasu

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie, Działalność biblioteki, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , ,

Zostaw komentarz

W artykule omówiono pozarządowy program rozwoju bibliotek publicznych w najuboższych i zniszczonych przez lata konfliktów regionach Gwatemali i Hondurasu, realizowany przez Frances and Henry Riecken Foundation – organizację, której misją jest poprawa sytuacji lokalnych społeczności i promocja demokracji przez zapewnianie dostępu do wiedzy i edukacji oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego. Autorka przedstawia założenia tej inicjatywy, zakres działań funkcjonujących w jej ramach bibliotek oraz ewolucję modelu ich prowadzenia i finansowania w ciągu ostatnich 10 lat.

Sieć bibliotek pn. Riecken Community Libraries (RCL) / Bibliotecas Comunitarias Riecken zaczęto tworzyć w 2000 r., dzięki inicjatywie amerykańskiego multimilionera Allena Anderssona i jego żony Susan Riecken, którzy zdecydowali się przeznaczyć na ten cel 10 mln USD, powołali do życia fundację i rozpoczęli rekrutację wolontariuszy do lokalnych rad bibliotecznych. Placówki RCL zakładano głównie na odizolowanych wiejskich obszarach, gdzie duża część ludności żyje za kwotę poniżej 2 dolarów dziennie. Obecnie w sieci RCL działają 64 biblioteki, oferując model usług odbiegający znacznie od obowiązującego w tradycyjnych, zarządzanych przez władze bibliotekach publicznych Ameryki Centralnej, gdzie nie oferuje się książek w wolnym dostępie i nie wypożycza ich na zewnątrz. Użytkownicy RLC mogą swobodnie przeglądać materiały biblioteczne i zabierać je do domów oraz korzystać z Internetu i różnego typu programów nastawionych na edukację i aktywizację lokalnej ludności, przeznaczonych zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci (promocja czytelnictwa, organizacja klubów książki, programy pomocowe i edukacyjne skierowane do rolników, osób chcących prowadzić własną działalności gospodarczą, dziewcząt z rdzennych społeczności, które są pozbawione dostępu do formalnej edukacji, młodych matek (promocja zdrowego żywienia i wczesnej nauki czytania) itp.)

Co roku na utrzymanie tej struktury Allen Andersson przeznaczał ponad 500 tys. USD. Sytuacja ta zmieniła się radykalnie w 2008 r., gdy jedyny sponsor w wyniku globalnego kryzysu gospodarczego stracił swój majątek, a fundacja musiała przemyśleć zasady finansowania programu i zapewnienia bibliotekom RCL trwałego rozwoju przez finansowanie z różnych źródeł. Obecnie placówki RCL działają dzięki pomocy kilkuset wolontariuszy, wsparciu pozyskiwanemu od lokalnych władz samorządowych (na podstawie wypracowanego porozumienia, samorządy mają zapewniać środki na pensje bibliotekarzy i utrzymanie budynków bibliotecznych), dotacjom zdobywanym na poszczególne projekty i wpłatom od darczyńców. Fundacja promuje zasadę transparentności, rady biblioteczne RCL publikują wiec co miesiąc wszystkie informacje nt. pozyskiwanych i wydawanych funduszy, co roku udostępniany jest też publicznie raport z działalności sieci oraz wyniki jej ewaluacji. Strategia działań na kolejne lata ustalana jest na spotkaniach przedstawicieli społeczności RCL – Asociacion Red de Bibliotecas Comunitarias Riecken (ARBICOR) i wybieranej przez nich rady nadzorczej. W 2012 r. sieć RCL otrzymała wyróżnienie prezydent ALA (American Library Association) dla innowacyjnych, międzynarodowych projektów bibliotecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>