Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Mobilny interfejs dla DSpace

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Mobilny interfejs dla DSpace została wyłączona

Biblioteki szkół wyższych były jednymi z pierwszych jednostek uniwersyteckich, które zaczęły tworzyć i udostępniać mobilne witryny www, czyli strony dostosowane do możliwości przenośnych urządzeń, jednak rozwój tych aplikacji koncentrował się do tej pory głównie na tradycyjnych treściach bibliotecznych (strona domowa biblioteki, katalog, informacje kontaktowe itp.). Rozszerzenie podobnej oferty o mobilne narzędzie dla instytucjonalnych repozytoriów może być nowym, dobrym sposobem docierania do społeczności akademickiej i innych zainteresowanych stron oraz promocji cyfrowych zasobów. W artykule przedstawiono doświadczenia bibliotek Uniwersytetu Miami (UM) związane z realizacją pionierskiego projektu budowy i implementacji mobilnego interfejsu dla bazującego na systemie DSpace repozytorium Scholarly Commons (wspólna infrastruktura administrowana przez sieć biblioteczną OhioLINK), z wykorzystaniem platformy jQuery Mobile Framework; omówienie uzupełniono instruktażem instalacyjnym i schematem struktury plików.

DSpace to jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią udostępnianych na zasadach open source i wykorzystywanych do budowy otwartych repozytoriów w instytucjach akademickich, muzeach, bibliotekach narodowych, ośrodkach badawczych oraz rządowych i komercyjnych organizacjach. Z raportu nt. oprogramowania cyfrowych archiwów OpenDOAR (połowa 2012 r.) wynika, że ponad 40% (891) indeksowanych tam repozytoriów bazuje na DSpace, a wg  DSpace Registry, oprogramowanie to ma już 1425 instalacji w ponad 90 krajach. Z tego względu uznano, że budowa pierwszej mobilnej aplikacji dla Dspace przyniesie korzyści nie tylko UM, lecz wielu instytucjom na całym świecie.

Prace nad interfejsem rozpoczęto w maju 2012, wysyłając na listę dyskusyjną DSpace-tech zestaw podstawowych pytań dotyczących aplikacji sieciowej XMLUI. Kolejne etapy, szczegółowo zreferowane w tekście, obejmowały m.in. stworzenie schematu projektu strony, obrazującego jej zakładaną użyteczność, funkcjonalność i rozkład poszczególnych elementów konstrukcji graficznej; badanie dokumentów dotyczących najlepszych praktyk mobilnych aplikacji, budowę i dopasowywanie szablonów dla różnych elementów struktury strony, testy końcowe (sierpień 2012) oraz implementację mobilnego interfejsu na stronie Scholarly Commons. Projekt dodano do kodu źródłowego DSpace 3.0 – wersji udostępnionej w listopadzie 2012 r., dzięki czemu będzie mógł być przydatny dla wielu użytkowników tej platformy. W ciągu kilku miesięcy jego twórcom udało się więc stworzyć nową aplikację dla mobilnych użytkowników repozytorium UM, przyjmując przy tym założenie, że będą korzystali oni najczęściej z funkcji wyszukiwania i przeglądania treści naukowych.

Wśród dalszych działań mogących przyczynić się do udoskonalenia tego narzędzia autor wymienia opracowanie testów użyteczności dla bieżącej aplikacji, rozwój dedykowanych mobilnym urządzeniom struktur dla bardziej złożonych stron, takich jak „zaawansowane wyszukiwanie” i ewaluację wykonalności interfejsu dla administratorów DSpace, zgodnie z protokołem SWORD (Simple Web Service Offering Repository Deposit), ułatwiającym deponowanie materiałów w repozytoriach. Sugeruje również społeczności DSpace rozważenie możliwości zaprojektowania układu witryny dla DSpace zgodnie z metodą Responsive Web Design, czyli przeznaczonej dla wielu różnych urządzeń i dostosowującej się automatycznie do różnych ekranów (układów, rozdzielczości itp.), bez względu na rozmiar urządzenia, na którym jest wyświetlana.

Komentarze wyłączone.