Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Personal eLibrary bgMath: osobisty system zarządzania informacją bibliograficzną

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Personal eLibrary bgMath: osobisty system zarządzania informacją bibliograficzną została wyłączona

Tworzenie, dystrybucja i wykorzystanie literatury naukowej dokonywane są w coraz większym stopniu w formie elektronicznej, a publikacja artykułów, książek, materiałów źródłowych i konferencyjnych w Internecie stymuluje rozwój rozmaitych użytecznych systemów bibliograficznych powiązanych z internetowymi wyszukiwarkami (por. BABIN 2010/4/211, BABIN 2012/3/102, Wikipedia). W artykule zaprezentowano nowe rozwiązanie – darmowy, bibliograficzny system Personal eLibrary bgMath, służący do gromadzenia, organizacji, przechowywania i przetwarzania naukowego piśmiennictwa, i pozwalający na łatwą obsługę najczęściej wykonywanych zadań związanych z tego typu materiałami i danymi na ich temat w trakcie pracy naukowej (badań, pisania prac, rozpraw i dysertacji, przygotowywania raportów, stron www czy dokumentacji wniosków i aplikacji).

Opracowany przez bułgarskich specjalistów “Personal eLibrary bgMath” można wykorzystywać w szczególności do: a) przygotowywania i przechowywania bieżącej listy publikacji w różnych stylach i standardach bibliograficznych (ACM, AMS, BibTeX, IEEE, itp.) dla formatów Word, Latex, HTML, b) zarządzania osobistą, mobilną biblioteką elektroniczną zawierającą informacje powiązane bezpośrednio z pracą naukową użytkownika (własne artykuły, książki, i inne drukowane publikacje, cytowane w nich materiały oraz dokumenty odsyłające do własnych publikacji), c) formatowania bibliografii w trakcie pisania tekstów naukowych.

Podstawowe cechy systemu można podzielić na cztery grupy: wprowadzanie danych, wyszukiwanie i produkowanie raportów z już wprowadzonymi danymi, przeglądanie i drukowanie listy publikacji oraz eksportowanie listy publikacji w postaci plików TXT, RTF, HTML i XML. Dla zapewnienia uniwersalności program jest implementowany z interfejsem w języku angielskim, dane mogą jednak zawierać znaki łacińskie i cyrylicę oraz wszystkie symbole Unicode.

W artykule omówiono charakterystykę i podstawowe oraz rozszerzone funkcje tej aplikacji, metodologię projektowania bazy danych, w tym jej schemat konceptualny bazujący na modelu związków-encji (ang. ER: entity-relationship) oraz logiczny (model relacyjny) i fizyczny projekt (implementacja przy pomocy systemu Microsoft Access 2007). Opisano i zaprezentowano też formularze służące do wykonywania dwóch podstawowych zadań programu: wprowadzania / aktualizacji i wyszukiwania dokumentów w bazie. W podsumowaniu dokonano analizy porównawczej Personal eLibrary bgMath i podobnych, komercyjnych oraz otwartych programów służących do zarządzania publikacjami.

Komentarze wyłączone.