Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Odwrócone lekcje: rewolucyjne podejście do nauczania z perspektywy pedagogów i bibliotekarzy

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Odwrócone lekcje: rewolucyjne podejście do nauczania z perspektywy pedagogów i bibliotekarzy została wyłączona

Flipped classroom, czyli odwrócone lekcje to koncepcja powstała w Stanach Zjednoczonych pod koniec ubiegłego wieku i zyskująca w środowisku edukacyjnym coraz większą popularność. Jej idea polega na zmianie kolejności faz nauczania, czyli etapów prezentacji nowego materiału i jego powtarzania. W odwróconej szkole, uczniowie oglądają w domu przygotowaną przez nauczyciela prezentację w formie multimedialnej, a na zajęciach powtarzają, ćwiczą w praktyce i utrwalają to, co widzieli, dzięki czemu poza szkołą mogą uczyć się w odpowiednim dla siebie tempie i czasie, a na lekcjach wyjaśniać wątpliwości, dyskutować, pracować nad wspólnymi projektami i korzystać z indywidualnej pomocy nauczyciela. W artykule przybliżono specyfikę tego modelu, projekty realizowane zgodnie z jego założeniami oraz zalety i ograniczenia flipped classroom w kontekście edukacji na poziomie podstawowym i średnim. Omówiono również rolę, jaką odgrywają w tym systemie biblioteki szkolne i przytoczono liczne opinie nauczycieli i bibliotekarzy na temat skuteczności tej formy nauczania i związanych z nią wyzwań.

Główny cel odwróconego nauczania (flip teaching) to wykorzystanie nowych technologii w celu zapewnienia uczniom spersonalizowanej edukacji, dostosowanej do ich możliwości i zdolności oraz efektywniejszego gospodarowania czasem lekcyjnym. Filmy edukacyjne, które uczniowie mogą oglądać samodzielnie lub z rodzicami, trwają ją zazwyczaj ok. 10-20 minut i zawierają informacje, których prezentacja w klasie zajęłaby zwykle całą godzinę. Nauczyciele mogą tworzyć na potrzeby danej lekcji własne nagrania lub odsyłać uczniów do istniejących już zasobów wysokiej jakości. Najbardziej znanym promotorem upowszechniania edukacji przy pomocy mini-wykładów online jest Khan Academy – edukacyjna organizacja non-profit, udostępniająca bezpłatnie wielodziedzinową bibliotekę ponad 4000 filmów video (w tym materiały w języku polskim) z krótkimi lekcjami o różnym stopniu trudności, oraz narzędzia pozwalające na śledzenie postępów uczniów. Oprogramowanie i zasoby ułatwiające prowadzenie odwróconych lekcji oraz komunikację między nauczycielami i uczniami udostępniają także m.in. platforma Schoology, strona Educreations (dostawcy darmowych aplikacji na iPody, pomocnych przy produkcji interaktywnych lekcji wideo), czy bezpłatny serwis Yay Math (serie lekcji z matematyki).

Główne zalety tej metodyki, z punktu widzenia nauczycieli, to możliwość przeznaczania całego czasu lekcyjnego na rozwiązywanie problemów, udzielanie odpowiedzi na pytania,  indywidualną pracę z uczniami i budowanie z nimi odpowiednich relacji, oraz unikanie rutyny dzięki  wyzwoleniu z konieczności wielokrotnego powtarzania w ciągu dnia tych samych wykładów dla różnych klas. Wykorzystywanie filmów pozwala też mniej wykwalifikowanym pedagogom na uczenie się od lepszych kolegów i nagrywanie własnych wersji dobrze prowadzonych lekcji, uczniom z kolei – na odtwarzanie nowych informacji i objaśnień nowych pojęć, w domu lub wybranym przez siebie miejscu oraz czasie, tyle razy ile uznają za potrzebne, bez obawy o narażenie się na kpiny rówieśników, czy o spowalnianie tempa lekcji; odbiorcy mogą też zapisywać swoje pytania i wątpliwości i wysyłać je nauczycielom drogą elektroniczną.

Wyzwania związane z flipped classroom to m.in. brak gwarancji, że polecane filmy zostaną obejrzane i związana z tym konieczność stosowania różnych technik aktywizacji uczniów, zwiększanie i tak już dużego wymiaru czasu, jaki dzieci spędzają przed ekranami komputerów i telewizorów oraz ograniczenia wynikające z nierówności społeczno-ekonomicznych i podziału cyfrowego (nie wszyscy uczniowie mają w domu laptopy, iPady i Internet). Szczególną rolę w staraniach o zapewnienie wszystkim równych szans edukacyjnych i zwiększenie potencjału e-edukacji mogą odegrać bibliotekarze i biblioteki, zapewniając dostęp do komputerów, poradników online i zasobów, dobieranych do potrzeb i stylu uczenia się każdego dziecka. Flip teaching sprawdza się także w odniesieniu do przysposobienia bibliotecznego. Autorka zaznacza, że metoda ta nie jest odpowiedzią na wszystkie bolączki systemu edukacyjnego i nie wszystkie elementy procesu nauczania da się „odwrócić”. Warto traktować ją jako formę blended learning, dobierając elastycznie proporcje programu realizowanego przy pomocy multimediów i tradycyjnymi metodami, w zależności od bieżących potrzeb uczniów i potencjalnych korzyści z takiego podejścia.

Komentarze wyłączone.