Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Powody świadomej rezygnacji studentów z serwisów społecznościowych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , ,

2 komentarze

Aktywność na portalach społecznościowych (PS) jest coraz istotniejszym elementem życia młodych ludzi, stanowi też popularny przedmiot badań, z których przeważająca część dotyczy wzorów zachowań użytkowników i form internetowych interakcji, edukacyjnych zastosowań tych serwisów oraz indywidualnych różnic w sposobach ich wykorzystania (por. BABIN [1], [2], [3], [4], [5]). W literaturze fachowej znaleźć można natomiast niewiele prac poświęconych badaniu motywacji osób, które świadomie rezygnują z zakładania i prowadzenia kont na PS. Autorzy postanowili przeanalizować metodami jakościowymi powody unikania jednej z najpopularniejszych sieci tego typu – portalu Facebook przez studentów mających dobry dostęp do internetu i powiązanych technologii.

Dane do analizy zebrano przeprowadzając pogłębione wywiady z 20 celowo niekorzystającymi z FB osobami (11 kobiet, 9 mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat) z dwóch tureckich uczelni technicznych (wydziały edukacji komputerowej i technologii szkoleniowych). Uczestników wyselekcjonowano techniką doboru celowego (ang. purposive sampling); badaczy interesowały ich poglądy na korzystanie z PS, przyczyny powstrzymywania się od uczestnictwa w FB oraz spojrzenie na internetowe przyjaźnie i dzielenie się poglądami w środowiskach wirtualnych. Z uzyskanych informacji wynika, że główne powody absencji na FB to brak zainteresowania tego typu aktywnością i postrzeganie obecności w tej sieci jako straty czasu, a udostępnianej przez nią aplikacji jako zbędnych w codziennym życiu. Respondenci uważali też, że spędzanie dużej ilości czasu w serwisie może prowadzić do uzależnienia się od internetu, mieli też zastrzeżenia i obawy związane z ochroną prywatności, dzieleniem się niepotrzebnymi informacjami i negatywnym wpływem przebywania na FB i zamieszczanych tam treści na własny wizerunek online, osiągnięcia akademickie oraz życie rodzinne i towarzyskie. Rezultaty wskazują też, że większość badanych preferuje inne niż PS narzędzia komunikacyjne, nie ufa wirtualnym znajomościom, uznając je za sztuczne lub powierzchowne, i nie widzi sensu w upublicznianiu zdjęć, prywatnych informacji i opinii politycznych online.

Wg autorów, mimo ograniczeń badania, jego ustalenia powinny być interesujące dla nauczycieli, instytucji akademickich i kadry naukowej, podkreślają też, że należy uwzględniać motywacje i odczucia osób świadomie rezygnujących z PS przy opracowywaniu systemów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystywania w sieciach społecznościowych.

2 komentarzy

  1. Marta 13-08-2013 09:23

    Kliknęłam z ciekawości, tymczasem się ogromnie rozczarowałam – zbadano grupę 20 osób i nazywa się to szumnie poważną analizą? 20 osób absolutnie nie jest wystarczającą grupą do badań. Zaś grupa z całkiem innego kraju (żeby chociaż z kilku różnych to było) ma się nijak do naszej rzeczywistości. Same wnioski z badań można było zastąpić logicznym myśleniem – wyszłoby to samo.

  2. admin 19-08-2013 20:34

    Wydaje mi się, że pomocne w sformułowaniu opinii na temat tego tekstu byłoby zapoznanie się z całym artykułem, a nie tylko jego streszczeniem, oraz wiedza na temat metodologii i celów prowadzenia badań jakościowych. Badania wykorzystujące metodę doboru celowego, z założenia nie mają charakteru badań na próbach reprezentatywnych, jako że uczestniczące w nich osoby reprezentują wyłącznie siebie, a nie większe (w statystycznym sensie) populacje. Przeprowadza się je po to by lepiej zrozumieć postawy respondentów należących do określonej grupy, a nie by sprawdzać prawidłowości występujące powszechnie w „naszej rzeczywistości”. A że poleganie tylko na „logicznym myśleniu” bywa zawodne, mimo rozczarowania zapraszam do lektury tej publikacji w oryginale :)