Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Powody świadomej rezygnacji studentów z serwisów społecznościowych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Badania użytkowników, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , ,

2 komentarze

Aktywność na portalach społecznościowych (PS) jest coraz istotniejszym elementem życia młodych ludzi, stanowi też popularny przedmiot badań, z których przeważająca część dotyczy wzorów zachowań użytkowników i form internetowych interakcji, edukacyjnych zastosowań tych serwisów oraz indywidualnych różnic w sposobach ich wykorzystania (por. BABIN [1], [2], [3], [4], [5]). W literaturze fachowej znaleźć można natomiast niewiele prac poświęconych badaniu motywacji osób, które świadomie rezygnują z zakładania i prowadzenia kont na PS. Autorzy postanowili przeanalizować metodami jakościowymi powody unikania jednej z najpopularniejszych sieci tego typu – portalu Facebook przez studentów mających dobry dostęp do internetu i powiązanych technologii.

Dane do analizy zebrano przeprowadzając pogłębione wywiady z 20 celowo niekorzystającymi z FB osobami (11 kobiet, 9 mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat) z dwóch tureckich uczelni technicznych (wydziały edukacji komputerowej i technologii szkoleniowych). Uczestników wyselekcjonowano techniką doboru celowego (ang. purposive sampling); badaczy interesowały ich poglądy na korzystanie z PS, przyczyny powstrzymywania się od uczestnictwa w FB oraz spojrzenie na internetowe przyjaźnie i dzielenie się poglądami w środowiskach wirtualnych. Z uzyskanych informacji wynika, że główne powody absencji na FB to brak zainteresowania tego typu aktywnością i postrzeganie obecności w tej sieci jako straty czasu, a udostępnianej przez nią aplikacji jako zbędnych w codziennym życiu. Respondenci uważali też, że spędzanie dużej ilości czasu w serwisie może prowadzić do uzależnienia się od internetu, mieli też zastrzeżenia i obawy związane z ochroną prywatności, dzieleniem się niepotrzebnymi informacjami i negatywnym wpływem przebywania na FB i zamieszczanych tam treści na własny wizerunek online, osiągnięcia akademickie oraz życie rodzinne i towarzyskie. Rezultaty wskazują też, że większość badanych preferuje inne niż PS narzędzia komunikacyjne, nie ufa wirtualnym znajomościom, uznając je za sztuczne lub powierzchowne, i nie widzi sensu w upublicznianiu zdjęć, prywatnych informacji i opinii politycznych online.

Wg autorów, mimo ograniczeń badania, jego ustalenia powinny być interesujące dla nauczycieli, instytucji akademickich i kadry naukowej, podkreślają też, że należy uwzględniać motywacje i odczucia osób świadomie rezygnujących z PS przy opracowywaniu systemów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystywania w sieciach społecznościowych.

2 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>