Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Blogi bibliotek publicznych a aktywność internetowa i samokształcenie seniorów

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Wykorzystanie informacji i socjologia informacji, Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Działalność biblioteki, Kategorie użytkowników

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Blogi bibliotek publicznych a aktywność internetowa i samokształcenie seniorów została wyłączona

Samokształcenie, czyli samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych z różnych dziedzin jest jednym z elementów mających pozytywny wpływ na jakość życia osób starszych. Proces ten, począwszy od wyboru materiałów edukacyjnych, poprzez uczestnictwo w kursach czy dyskusjach, jest uwarunkowany różnymi społecznymi oddziaływaniami, a jednym z możliwych społecznych środowisk mogących stymulować aktywność samokształceniową jest blogosfera. Instytucjami aktywnie wspierającymi aktywizację i kształcenie ustawiczne seniorów, dzięki bogatej ofercie programów edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych, klubów dyskusyjnych i szkoleń uczących korzystania z nowych technologii, są biblioteki publiczne. Placówki te są też dobrze przygotowane do promowania nowych mediów jako metod komunikowania się i nawiązywania relacji, wspomagających samodzielną naukę. W artykule omówiono wyniki analizy treści blogów tajwańskich bibliotek oraz dzienników internetowych prowadzonych przez starszych dorosłych, oraz przedstawiono rekomendacje dotyczące zmian, które mogłyby zapewnić większą przydatność bibliotecznych blogów dla osób chcących uczyć się przez całe życie.

Celem badania było określenie głównych tematów poruszanych i dyskutowanych na blogach seniorów, cech i opcji dostępnych na blogach bibliotek oraz porównanie funkcji i treści obu typów stron. Łącznie, w okresie między 1 stycznia 2009 i 28 lutego 2010, przeanalizowano 64 blogi w języku chińskim (40 – prowadzone przez biblioteki, 24 – drugą z badanych grup), wybrane po przeszukaniu tajwańskich serwisów blogowych przy pomocy odpowiednich słów kluczowych i spełniające założone kryteria. W tekście omówiono szczegółowo procesy doboru stron do każdej z prób i analizy danych oraz jej szczegółowe wyniki. Zawartość blogów seniorów skategoryzowano w 8 obszarach tematycznych: rozwój duchowy i religia, zdrowie i medycyna, aktywność rekreacyjna, nauka, jedzenie, polityka, inwestowanie i finanse. W blogach bibliotecznych wyróżniono 4 główne typy treści: informacje i ogłoszenia, biblioteczne materiały instruktażowe i przewodniki, materiały edukacyjne i treści dotyczące klubów książki, przy czym jedynie kilka analizowanych stron zawierało zasoby wspierające samokształcenie i pomocne przy rozpoczynaniu i kontynuowaniu samodzielnej nauki.

Według autorki, aby blogi bibliotek publicznych spełniały założone cele muszą one tworzyć przestrzeń odzwierciedlającą główne komponenty cyklicznego procesu samokształcenia, czyli motywację, zaangażowanie, działanie i ocenę wyników. Priorytetem jest zadbanie, by były one przyjazne seniorom (podział informacji na krótkie sekwencje, zapewnienie opcji powiększania czcionki i głosowego odczytu tekstu, używanie kombinacji kontrastowych kolorów itp.), zalecono również by teksty wzbogacać animacjami, obrazami, materiałami dźwiękowymi i filmowymi ułatwiającymi odbiór treści osobom mającym problemy z czytaniem. Kolejne sugestie to gromadzenie i organizacja materiałów edukacyjnych z 8 zidentyfikowanych w badaniu grup tematycznych, zachęcanie seniorów do dodawania treści na bibliotecznych stronach i uczenie ich korzystania z aplikacji i narzędzi pomocnych w budowie blogów, oraz tworzenie sieci powiązań między bibliotecznymi witrynami, blogami tych instytucji oraz stronami prowadzonymi przez starszych użytkowników, w celu wspierania wymiany wiedzy i doświadczeń.

Komentarze wyłączone.