Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Bibliotekarze a interdyscyplinarne, wieloinstytucjonalne projekty zespołowe: projekt VIVO

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Relacje z innymi dziedzinami, Zarządzanie, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania Bibliotekarze a interdyscyplinarne, wieloinstytucjonalne projekty zespołowe: projekt VIVO została wyłączona

Efektywne podejście do globalnych wyzwań i problemów badawczych wymaga w coraz większym stopniu współpracy zespołów specjalistów z różnych dziedzin i instytucji, potrafiących wspólnie wypracowywać innowacyjne rozwiązania w trakcie prowadzonych prac, minimalizować niepowodzenia i  w optymalny sposób wykorzystywać sukcesy oraz rozpowszechniać zdobytą wiedzę. Kooperacja w ramach takich grup wymagana jest zarówno na poziomie procesu badawczego, jak i implementacji przyjętych koncepcji i modeli. W ostatnich latach członkami interdyscyplinarnych, wielodyscyplinarnych zespołów badawczych coraz częściej zostają bibliotekarze. Autorzy postanowili w związku z tym zidentyfikować umiejętności przydatne w celu zapewnienia sprawnej i skutecznej współpracy w obrębie realizowanych na dużą skalę inicjatyw, korzystając z doświadczeń bibliotekarzy zaangażowanych w rozwój i uruchamianie platformy VIVO – semantycznej, sieciowej aplikacji o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowanej, by ułatwiać wyszukiwanie informacji o realizowanych badaniach, stypendiach i naukowcach, i wspierać tworzenie sieci badawczych.

W trakcie tego projektu, przez 2 lata, bibliotekarze z 7 różnych instytucji (uniwersytety i instytuty naukowe ze Stanów Zjednoczonych) stanowili składową część zespołu VIVO, uczestnicząc w pracach nad rozwojem oprogramowania i ontologii, wyborze słowników przedmiotowych oraz przyjaznych użytkownikom interfejsów, i wspierając lokalne implementacje systemu (ich główne zadania to promocja sieci VIVO poprzez prezentacje i pokazy dla użytkowników, prowadzenia badań nad użytecznością platformy, zapewnianie szkoleń i wsparcia technicznego, utrzymywanie kontaktów z dostawcami danych, pomoc w zarządzaniu projektem). Poproszono ich by ocenili wyzwania, z jakimi mieli do czynienia, nabyte umiejętności i doświadczenia zdobyte w czasie realizacji programu, a na podstawie uzyskanych w wywiadach odpowiedzi, przeanalizowano interpersonalne, organizacyjne, technologiczne, społeczno-polityczne oraz powiązane z fizycznym środowiskiem czynniki mające wpływ na współpracę przy angażujących wiele instytucji i specjalistów dziedzinowych projektach, oraz kwalifikacje potrzebne by zapewnić dobrą pracę zespołową. Wśród nich za istotne uznano kreatywne, otwarte myślenie, zdolności komunikacyjne, wytrwałość w pokonywaniu przeszkód, umiejętności i chęć adaptacji oraz zdolności przywódcze. Przedstawiono również rekomendacje dla bibliotekarzy chcących skorzystać z szans, jakie daje udział w interdyscyplinarnych badaniach zespołowych.

Komentarze wyłączone.