Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Zachowanie dziedzictwa kulturowego na taśmie celuloidowej

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Zachowanie dziedzictwa kulturowego na taśmie celuloidowej została wyłączona

W grudniu 2013 roku Biblioteka Kongresu (BK) i Rada ds. Zasobów Informacyjnych i Bibliotecznych Stanów Zjednoczonych opublikowały raport dotyczący stanu amerykańskiego dziedzictwa filmowego z okresu kina niemego (1912-1929). Wynika z niego, że w całości zachowało się tylko 14% rodzimej produkcji filmowej tego okresu w wersji oryginalnej, 11% filmów w wersji zagranicznej, 5% filmów uszkodzonych lub niekompletnych, a aż 70% produkcji zupełnie utracono. Ponieważ wraz z rozwojem technologii również filmy dźwiękowe zapisane na taśmie celuloidowej niszczeją i odchodzą w przeszłość, głównym zadaniem bibliotek i archiwów filmowych jest zabezpieczenie oryginałów i przeniesienie ich zawartości na formę cyfrową. W artykule krótko scharakteryzowano zasoby audiowizualne (AV) Biblioteki Kongresu oraz paru innych bibliotek i archiwów amerykańskich posiadających znaczące zbiory filmów, a także omówiono ich osiągnięcia w zakresie konserwacji i digitalizacji materiałów audiowizualnych.

BK posiada największe zbiory AV w St. Zjednoczonych, liczące ponad 1,2 mln filmów fabularnych, kronik filmowych, filmów krótkometrażowych i edukacyjnych, nagrań programów TV itp. Za ich gromadzenie, opracowanie i konserwację odpowiada dział zbiorów AV – The Motion Picture, Broadcasting and Recorded Sound Division. Większości zbiorów audiowizualnych BK przechowuje w specjalnie wybudowanym do tego celu Kampusie Konserwacji Materiałów Audiowizualnych Packarda (Packard Campus for Audio-Visual Conservation) w miejscowości Culpeper (Wirginia). Zajmują tam one ponad 90 mil półek, 124 pomieszczenia kampusu dostosowano do przechowywania łatwopalnych taśm celuloidowych, a 35 – kontrolowane warunki klimatyczne. Materiały audiowizualne archiwizowane na Kampusie Packarda udostępniane są w czytelni BK mieszczącej się w Budynku im. J. Madisona (James Madison Building) w Waszyngtonie. Drugie co do wielkości po BK zbiory AV posiada Uniwersytet Kalifornii w Los Angeles (University of California, Los Angeles – UCLA). Placówka ta jest krajowym liderem w zakresie konserwacji, digitalizacji i udostępniania filmów. Rocznie wypożycza się je ponad 500 instytucjom publicznym i komercyjnym. Filmy dostępne są też ze stron www UCLA oraz serwisu YouTube. W artykule omówiono też zbiory AV Archiwum Filmowego Bibliotek Uniwersytetu Indiana (Indiana University Libraries Film Archive) i osiągnięcia w zakresie ich digitalizacji. Zainstalowano tam komputerowy system z otwartym kodem źródłowym do zarządzania plikami audio i wideo: Avalon Media System, który m.in. umożliwia szybkie przerzucanie zamówionych filmów na urządzenia użytkowników. Unikalne zbiory wszystkich gatunków filmów i dokumentów dotyczących filmu (m.in. 10 tys. książek, 10 tys. obrazów cyfrowych, 6 tys. scenariuszy, nagrania muzyki filmowej itp.) zgromadziła biblioteka Amerykańskiego Instytutu Filmowego (Library at the American Film Institute). Placówka ta szczyci się również dużymi osiągnięciami w zakresie digitalizacji zbiorów. W zakończeniu podkreślono, że konieczne jest szybkie przenoszenie zbiorów filmowych na formę cyfrową i ich szerokie udostępnianie użytkownikom.

Komentarze wyłączone.