Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Przestrzeń biblioteczna w aspekcie socjokulturowym

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Teoria nauki o informacji i bibliotekoznawstwa, Relacje z innymi dziedzinami, Działalność biblioteki, Architektura i wyposażenie

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Przestrzeń biblioteczna w aspekcie socjokulturowym została wyłączona

We wstępnej części artykułu omówiono definicje i sposoby rozumienia  pojęcia przestrzeni w  naukach humanistycznych (w filozofii, lingwistyce, teorii literatury, teorii kultury), urbanistyce oraz w naukach społecznych (socjologii, ekonomii), a następnie skupiono się na analizie różnych aspektów jego wykorzystania w bibliotekarstwie.

Autor artykułu ujmuje przestrzeń biblioteczną (PB) szeroko, uwzględniając całe środowisko wielkomiejskie w jakim funkcjonuje biblioteka publiczna, a samą bibliotekę postrzega jako wielofunkcyjną strukturę zmieniającą się w zależności od potrzeb środowiska, np. przez uruchomienie  nowych usług, takich jak ośrodek informacji urzędowej, czy prawnej, organizacja imprez kulturalnych, zapewnienie pomocy psychologicznej ofiarom przemocy i narkomanii itp. Nie pomija  przy tym  problematyki związanej z kształtowaniem i funkcjami wąsko pojmowanej PB  (projektowanie nowego budynku, optymalny rozkład sal, urządzenie i umeblowanie, zapewnienie komfortu psychicznego czytelnikom). Dużo miejsca poświęcono w artykule porównaniu tradycyjnego i nowoczesnego modelu biblioteki,  myśleniu „przestrzennemu” przy planowaniu działalności biblioteki,  formowaniu jej nowoczesnego wizerunku przez rozwój technologii i modernizację usług oraz relacjom między przestrzenią a czasem. Zwrócono uwagę, że modernizacja usług przyczynia się do zmiany paradygmatu funkcjonowania biblioteki. Współczesna biblioteka, w odróżnieniu od tradycyjnej placówki, skoncentrowanej na wypożyczaniu książek, łączy różne, często  niespójne elementy, jest mobilna, zmienna, stale zaskakująca użytkowników nowymi możliwościami, takimi jak na przykład opcje Biblioteki 2.0, ułatwiające aktywne uczestnictwo w kulturze i wspomagające łączenie za pośrednictwem Internetu ludzi o podobnych preferencjach i zainteresowaniach. Nowoczesna biblioteka daje jednostkom, często wyobcowanym w środowisku wielkomiejskim, poczucie wspólnoty i przynależności do grupy tak w realnym życiu, jak i w cyberprzestrzeni. Wg autora, pojęcie przestrzeni i kontinuum wiążą się w wielu wymiarach, również w PB – w aspekcie kulturowym (kontynuowanie dziedzictwa przeszłości i przewidywanie przyszłości) oraz realnym funkcjonowaniu (szacunek dla czasu czytelników przez sprawną organizację usług).

Komentarze wyłączone.