Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Wpływ serwisu Facebook na biblioteki i bibliotekarzy: przegląd literatury

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Źródła informacji, Technologia informacyjna i bibliotekarska, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania Wpływ serwisu Facebook na biblioteki i bibliotekarzy: przegląd literatury została wyłączona

Popularność portali społecznościowych na całym świecie stale rośnie, podobnie jak ich wpływ na wiele aspektów życia codziennego. Badaniem tego fenomenu w najróżniejszych kontekstach (m.in. z punktu widzenia zarządzania własnym wizerunkiem, relacji społecznych, struktur sieci, zastosowań edukacyjnych, zachowań użytkowników, czy kwestii prywatności) zajmuje się też coraz więcej naukowców z różnych dyscyplin, w tym tych związanych z bibliotekoznawstwem. Autorzy postanowili dokonać systematycznego przeglądu anglojęzycznego piśmiennictwa z lat 2006 (daty pojawienia się pierwszej publikacji na ten temat) – 2012, poświęconego sposobom adaptacji serwisu Facebook przez biblioteki i bibliotekarzy, identyfikując tematy najczęściej poruszane w literaturze i przedstawiając własne rekomendacje dotyczące dalszych kierunków badań.

Materiały do analizy wybrano przeszukując bazy ACM Digital library, LISTA, LISA, Citeseer, e-LIS i DLIST oraz Google Scholar przy pomocy różnych kombinacji następujących słów kluczowych: portale społecznosciowe, Facebook, biblioteki i bibliotekarze. Łącznie, zlokalizowano 50 publikacji, które następnie poddano kategoryzacji wg. celów badawczych, tematyki i typów publikacji (największą grupę (38) stanowiły artykuły z czasopism naukowych). Wyróżniono 6 głównych tematów: wykorzystanie i zastosowania Facebooka w bibliotekach, tworzenie profili bibliotek i bibliotekarzy na tym portalu, wytyczne dla bibliotek, własne doświadczenia bibliotekarzy związane z używaniem serwisu, opinie użytkowników i bibliotekarzy dotyczące jego przydatności do celów zawodowych i na potrzeby bibliotek oraz wzory wykorzystywania profili bibliotecznych. Z dokonanego przeglądu wynika, że środowisko biblioteczne wykorzystuje Facebook najczęściej w celach reklamy i promocji usług bibliotecznych oraz e-zasobów. Najwięcej przejrzanych prac poświęconych było dokumentowaniu doświadczeń i lekcji wyniesionych z budowania obecności na FB oraz związanych z tym wyzwań, stosunkowo niewiele – badaniu podejścia bibliotekarzy i użytkowników do mediów społecznościowych oraz prezentacji konkretnych wytycznych mogących pomóc bibliotekom i bibliotekarzom w zarządzaniu własnymi profilami. Wskazano więc na potrzebę opracowania takich rekomendacji oraz prowadzenia badań z wykorzystaniem naukowej metodologii, w tym metod jakościowych, które pozwoliłyby ustalić najlepsze praktyki i procedury związane z wykorzystywaniem portali społecznościowych oraz porównać zmiany w nastawieniu użytkowników i bibliotekarzy wobec takich serwisów.

Komentarze wyłączone.