Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Pensje pracowników bibliotek specjalnych i dziedzinowych w Stanach Zjednoczonych

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Biblioteki jako kolekcje, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania Pensje pracowników bibliotek specjalnych i dziedzinowych w Stanach Zjednoczonych została wyłączona

W rankingach najbardziej perspektywicznych kierunków studiów i dyplomów uniwersyteckich, pod względem wysokości zarobków i szans na znalezienie dobrze płatnej pracy, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (BIN) zajmują zazwyczaj niskie pozycje – np. wg prognoz magazynu Forbes z 2012, porównujących 35 popularnych w Stanach Zjednoczonych dyplomów 2. stopnia, magisterium z bibliotekoznawstwa znalazło się na ostatniej pozycji (w 2013 – również ostatniej, a w 2014 – na 3 od końca), jako stopień mogący gwarantować stabilność zatrudnienia i godziwe zarobki w średnim stadium kariery zawodowej. Aby sprawdzić wiarygodność tych szacunków, autorzy przeanalizowali wysokość płac amerykańskich bibliotekarzy dziedzinowych i specjalnych, wykorzystując w tym celu dane z kwestionariuszy płacowych Special Libraries Association. Ich wyniki porównano z indeksem CPI (wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych) z lat 1982-2012, traktowanym jako miara inflacji i zmian kosztów utrzymania.

W artykule przytoczono dokładne dane nt. zmian średniej i mediany pensji specjalistów BIN w relacji do indeksu CPI w badanym okresie, w odniesieniu do płac na rynku wszystkich bibliotek (wykorzystano przy tym informacje zebrane przez amerykańskie Biuro Statystyki Pracy) i w zestawieniu z wynagrodzeniami posiadaczy dyplomów magisterskich z innych kierunków (korzystano z sondaży NACE), zatrudnionych w bibliotekach specjalistycznych. Z dokonanej analizy wynika, że w latach 1982-2002, pensje bibliotekarzy specjalnych i dziedzinowych znacząco rosły, podobnie jak CPI, natomiast po 2002 wzrost płac uległ zahamowaniu, w przeciwieństwie do uwzględnionego wskaźnika inflacji, wzrastającego w znacznie szybszym tempie. Na tle wynagrodzeń pracowników innych typów bibliotek, pensje członków SLA prezentowały się korzystnie, natomiast w porównaniu z zarobkami pracowników bibliotek specjalnych legitymujących się dyplomem MBA, księgowości lub inżynierii, były niższe o 20-30 tys. USD rocznie. Podobna, mniej korzystna sytuacja dotyczyła bibliotekarzy z drugim stopniem kwalifikacji (poza BIN), ze zbliżonym zakresem obowiązków służbowych, w stosunku do personelu z dyplomami z zakresu BIN. Mimo niezbyt optymistycznych rezultatów badania, autorzy wskazują, że na amerykańskim rynku pracy, wybór specjalizacji związanej z BIN może przynieść wiele korzyści, takich jak satysfakcja wynikająca ze stabilności miejsca wykonywania zdobytego zawodu, dodatkowych świadczeń, takich jak dłuższy ( w relacji do innych stanowisk) termin urlopu i/lub ferii, ubezpieczenie zdrowotne, warunki do inwestowania itp. oraz wymogi i godziny pracy.

Komentarze wyłączone.