Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Studenci architektury o przyszłości książek i bibliotek

Autor: Grażyna Jaroszewicz,

Kategorie: Źródła informacji, Biblioteki jako kolekcje, Architektura i wyposażenie

Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania Studenci architektury o przyszłości książek i bibliotek została wyłączona

Przyszłość książek i bibliotek jest przedmiotem wielu spekulacji i debat, i postrzegana jest z wielu różnych perspektyw. O zastanowienie się nad ich rolą i scenariuszami rozwoju z punktu widzenia projektanta poproszono grupę studentów architektury, kończących studia pierwszego stopnia na jednej z uczelni w Wielkiej Brytanii. Postawiono przed nimi zadanie zaprojektowania „repozytorium książek” celowo unikając w nazwie i opisie projektu słowa „biblioteka”, które mogłoby ograniczać podejście do zadania. Zachęcono studentów do podejścia do książki jako pojedynczego obiektu i części zbioru, a także do rozważenia relacji łączących książkę i czytelnika, książkę i repozytorium oraz repozytorium i miasto. Jako lokalizację projektu wskazano centrum Liverpoolu, niektórzy uczestnicy zaproponowali jednak inne miejsca. W przedsięwzięciu wzięło udział jedenaścioro studentów (trzy kobiety, ośmiu mężczyzn). W artykule omówiono ich 7 wybranych prac.

Wśród zaprezentowanych projektów znalazły się koncepcje:

  •  „Szkoły, w której opowiada się historie” – połączenia repozytorium z przedszkolem, w którym dzieciom będzie się czytało książki, w którym także one same będą czytały, a następnie mogły odrywać różne historie;
  •   „Przestrzeni do pisania” – skupiska pracowni pisarskich z dostępem do ogrodu „kontemplacyjnego”;
  •  „Banku pamięci – trzeciego miejsca” – biblioteki jako miejsca „społecznej wymiany”, „trzeciego miejsca”, w którym spotykają się przedstawiciele różnych generacji, kultur i grup etnicznych;
  •  „Książki jako obiektu politycznego” – dwa projekty zostały poświęcone książce jako środkowi wywierania wpływu politycznego oraz reprezentacji wiedzy i władzy w kontekście antyutopijnego społeczeństwa;
  •  „Książki jako dzieła sztuki wizualnej, a nie manifestacji wiedzy” – postrzeganej jako cenny obiekt, artefakt muzealny, chroniony ze względu na walory estetyczne i kunszt rzemieślniczy;
  • „Eksperymentalnego obserwatorium i archiwum” – miejsca służącego naukowcom badającym huragany, zlokalizowanego na szkockiej górze Ben Nevis.

Żaden ze studentów nie zaprojektował tradycyjnej biblioteki, chociaż wszyscy w swoich projektach uwzględnili książki jako obiekty fizyczne (a nie pliki cyfrowe) wypełniające przestrzeń budynków. W większości prac słabo zaznaczono relację między czytelnikiem a książką, a „akt czytania” jest w nich niemal nieobecny – skupia się na nim tylko projekt „szkoła przeznaczona do opowiadania historii”. Autor artykułu zastanawia się, czy nie ma to związku z tym, że studenci-projektanci sami nie są zainteresowani czytaniem. Z amerykańskich badań wynika, że najszybciej spada odsetek czytających w grupie wiekowej 18-24 lata. Jednocześnie, inne badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wskazują, że korzystanie z bibliotek przez osoby właśnie w tym wieku nie zmniejsza się znacząco. To być może, w pewnym stopniu, tłumaczy powody, dla których autorzy projektów skupili się przede wszystkim na bibliotece/repozytorium jako budynku, na relacji biblioteki z otoczeniem, z miastem, a nie na przestrzeni do czytania.

Komentarze wyłączone.