Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Kompetencje bibliotekarzy pracujących w bibliotekach dziecięcych i młodzieżowych

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Technologia informacyjna i bibliotekarska, Biblioteki jako kolekcje, Branża, zawód i edukacja

Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania Kompetencje bibliotekarzy pracujących w bibliotekach dziecięcych i młodzieżowych została wyłączona

W artykule omówiono wyniki przeglądu fachowego piśmiennictwa poświęconego cechom osobowym, tradycyjnym kwalifikacjom zawodowym oraz dodatkowym umiejętnościom, głównie związanym z rozwojem technologii informacyjnych, wymaganym od pracowników bibliotek dziecięcych i młodzieżowych w erze cyfrowej. Przybliżono również wytyczne ALA dotyczące przygotowania i predyspozycji bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą, sporządzając na tej podstawie listę pożądanych kompetencji. Następnie, przedstawiono wnioski z ankiet przeprowadzonych w ramach weryfikacji wśród 9 bibliotekarzy pracujących w działach dziecięcym i młodzieżowym Biblioteki Aleksandryjskiej, pytając ich czy wymieniane w literaturze przedmiotu kompetencje są istotne, nieistotne lub też ważne ale nieprzydatne w ich pracy z dziećmi i młodzieżą.

Respondenci mieli 20-40 lat, uzyskali licencjat lub magisterium, w większości (8 na 9 osób) pracowali w pełnym wymiarze godzin, znali języki obce (angielski, francuski), w swoich działach pełnili funkcje kierownicze. Za istotne cechy osobowe uznano m.in. analityczny umysł, kreatywność, elastyczność, refleksyjność, zdolność adaptacji do zmian, samokształcenie, zdolności detektywistyczne, entuzjazm; za kompetencje profesjonalne – komunikację i zdolności przywódcze, samokształcenie i rozwój zawodowy, jasną wizję zastosowania technologii do celów bibliotecznych. Kompetencje spoza tradycyjnego bibliotekarstwa to m.in. wiedza dotycząca rozwoju i potrzeb dzieci, biegła znajomość technologii komputerowych, multimediów, aplikacji, oprogramowania, umiejętność programowania i przetwarzania informacji, orientacja w zasobach Internetu. Respondenci uznali, że prawie wszystkie wymienione w sondażu kompetencje są istotne i ważne. Część badanych (40%) miała wątpliwości, czy rzeczywiście praca z dziećmi wymaga biegłej znajomości zróżnicowanych technologii, a praca z młodzieżą – czytania angielskiej literatury fachowej (50% uważało, że nie) i wykazywania się znajomością najnowszych trendów w zakresie technologii (50% – że nie). Badanie wykazało, że cechy i kompetencje jakie w literaturze przedmiotu i wytycznych ALA niejako tradycyjnie uznaje się za pożądane w zawodzie bibliotekarza są uważane przez respondentów za niezbędne również w pracy bibliotecznej z dziećmi i młodzieżą. Poza tym, za bardzo ważne uznano szerokie kompetencje w zakresie wykorzystania nowych technologii. Na razie w Egipcie stosunkowo niewielu bibliotekarzy posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, choć wyższe uczelnie biblioteczne w tym kraju coraz szerzej wprowadzają do programów studiów informatykę i naukę o informacji oraz organizują liczne seminaria i kursy dla osób pracujących w bibliotekach. W zakończeniu zwrócono uwagę na ograniczenia badania związane z małą próbą respondentów.

Komentarze wyłączone.