Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Zdobywanie funduszy dla bibliotek: źródła i możliwości finansowania

Autor: Alina Nowińska,

Kategorie: Biblioteki jako kolekcje, Zarządzanie

Tagi: , , ,

Możliwość komentowania Zdobywanie funduszy dla bibliotek: źródła i możliwości finansowania została wyłączona

Krótko omówiono przykłady działalności dobroczynnej osób prywatnych, stowarzyszeń i organizacji w przedrewolucyjnej Rosji, poświęcone wspieraniu instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw na rzecz bibliotek, a następnie przedyskutowano współczesne problemy związane ze zdobywaniem środków dla tych placówek. Zmniejszenie finansowania sektora kultury powoduje, że również obecnie fundraising, czyli w tym przypadku poszukiwanie i pozyskiwanie dodatkowych funduszy na cele statutowe bibliotek oraz realizowane przez nie programy staje się sprawą priorytetową. Autorka przedstawia różnorodne działania sprzyjające pozyskiwaniu pieniędzy przez biblioteki oraz szereg zagadnień związanych ze współczesnym sponsoringiem, z którymi należy zapoznać rosyjskich studentów wydziałów bibliotekarskich.

Biblioteki muszą stworzyć system zachęt, tzn. darczyńcy powinni znaleźć potwierdzenie, że pomoc instytucjom kultury służy szlachetnym celom i promuje pozytywny wizerunek ich (lub ich firmy). Warto więc np. przygotować odpowiednią informację o sponsorach dla lokalnej prasy, zaprojektować dyplomy i listy pochwalne wręczane przy okazji jubileuszy, opracować regulamin konkursu na firmę/osobę najbardziej zasłużoną dla rozwoju biblioteki: ustalić cele konkursu, sposoby wspierania placówki, symbole, procedurę nadania honorowych tytułów (np. mecenasa, sponsora, opiekuna, przyjaciela biblioteki). Istnieje wiele metod podziękowanie darczyńcom np. tablice upamiętniające ich dokonania, wystawy kolekcji zakupionych za dodatkowe pieniądze, opracowanie i wklejenie do książek odpowiednich ekslibrisów, prezentacja darów na stronie www biblioteki, opracowanie i wydrukowanie odpowiednich plakatów i prospektów. Studentom bibliotekoznawstwa można zlecić wykonanie projektów plastycznych tych dokumentów, a także prosić ich o przygotowanie kampanii mającej pozyskać sponsorów i skłonić ich do stałego wspierania biblioteki.

Biblioteki rosyjskie mogą liczyć na pozyskanie pieniędzy od organizacji rządowych (ze specjalnych funduszy), korporacji, fundacji dobroczynnych i osób prywatnych, a także od sponsorów zagranicznych. W 1991 r. powołano w Rosji fundację BBF (Bibliotečnyj Blagotvoritel’nyj Fond) mającą wspierać profesjonalny rozwój bibliotekarzy. Zapewnia ona m.in. stypendia dla młodych adeptów zawodu, wspomaga ich w trudnościach życiowych, pomaga w realizacji projektów badawczych. W artykule podkreślono konieczność zwrócenia uwagi środowiska na sukcesy i potrzeby bibliotek (dziennikarzy, osób wpływowych, władz lokalnych, biznesmenów, zarządu korporacji itp.). Należy tworzyć wykazy osób, które już wspomogły finansowo bibliotekę lub inne placówki kulturalne i informować je bieżąco o programach działania biblioteki, wystawach, nabytkach itp. Nieocenionym źródłem informacji o potencjalnych źródłach finansowania jest też Internet.

Komentarze wyłączone.