Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

E-ViVa, grecka pełnotekstowa baza z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Autor: Małgorzata Waleszko,

Kategorie: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jako dziedzina, Źródła informacji, Dostęp do publikacji

Tagi: , , , , , , , ,

Możliwość komentowania E-ViVa, grecka pełnotekstowa baza z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej została wyłączona

E-ViVa (Ellinike Vivliothikonomike Vase) – greckie, otwarte repozytorium publikacji zakresu bibliologii i informatologii to międzyinstytucjonalny projekt zainicjowany przez Bibliotekę Uniwersytetu Cypryjskiego, w celu identyfikacji, lokalizacji, gromadzenia, organizacji, indeksacji, digitalizacji, trwałego zachowania, udostępniania i promocji wyników badań naukowych prowadzonych w Grecji i na Cyprze w dziedzinach związanych z bibliotekoznawstwem, informacją naukową i archiwistyką. W artykule omówiono rozwój tej inicjatywy z perspektywy historycznej oraz zaprezentowano dane dotyczące rozmiaru, zasięgu, zakresu tematycznego i zawartości bazy, przyjętych kryteriów doboru publikacji, ram prawnych, używanych formatów i rozwiązań technicznych. Przedstawiono również wyniki porównania E-ViVa z 5 innymi dziedzinowymi bazami danych (eLIS, LISA, LISTA, ISI-SSCI i SCOPUS).

Prace nad stworzeniem e-ViVa rozpoczęto ze względu na brak ogólnodostępnego, narodowego archiwum greckich publikacji bibliologicznych i informatologicznych. Zaczątkiem bazy stało się repozytorium Uniwersytetu Cypryjskiego gromadzące kopie materiałów z Panhellenistycznych Konferencji Bibliotek Akademickich, organizowanych corocznie od 1992 r. Drugim źródłem dokumentów dla E-ViVa stało się czasopismo Libraries and Information (Vivliothikos kai pleroforesi) – wydawnictwo Stowarzyszenia Greckich Bibliotekarzy i Pracowników Informacji Naukowej. Obecnie baza zawiera artykuły naukowe, materiały konferencyjne, rozdziały książek poświęconych bibliotekoznawstwu i informacji naukowej, raporty badawcze i techniczne, prace doktorskie i dokumenty programowe, wydawane w Grecji i na Cyprze oraz prace autorów z tych dwóch regionów, z międzynarodowych konferencji oraz czasopism naukowych. Gromadzi się w niej dokumenty w języku greckim i angielskim, z których duża część nie jest indeksowana przez komercyjne bazy cytowań typu ISI-SSCI czy SCOPUS, a także otwarte repozytorium e-LIS. W styczniu 2014 r. baza zawierała 2772 rekordy, z czego do 1791 dołączono pełny tekst w formacie PDF, 168 zawierało wyłącznie abstrakt, a 642 – prezentacje w formacie PowerPoint. 350 rekordów powiązano z ich odpowiednikami w bazach LISA, LISTA i SCOPUS. Od połowy 2013 r. repozytorium działa na otwartej platformie DSpace, używanym formatem metadanych jest Dublin Core, wszystkie rekordy tworzone są w dwóch językach: greckim i angielskim, i opisywane według klasyfikacji i języka haseł przedmiotowych Biblioteki Kongresu. Duży odsetek materiałów z e-ViVa to pozycje unikalne, nieobecne w innych repozytoriach. Z przeprowadzonego porównania wynika, że 5 uwzględnionych w badaniu międzynarodowych baz zawiera 1245, czyli 45% rekordów greckiego archiwum.

Komentarze wyłączone.